Personvernerklæring for Bull & Co Advokatfirma AS

Bull & Co Advokatfirma AS tar personvern på alvor. Vi beskytter dine opplysninger og respekterer ditt personvern.  Både vår innsamling og bruk personopplysninger er underlagt gjeldende personvernrett. Denne Personvernerklæringen redegjør for behandlingen av personopplysninger. Du får også generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger.

Personvernerklæringen inneholder de opplysninger du har krav på å få fordi det samles inn personopplysninger i forbindelse med vårt arbeid.

Bull er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi samler inn, slik vi beskriver i denne Personvernerklæringen.  Vi er ansvarlige for å behandle personopplysninger på en sikker og lovlig måte. Bull & Co har profiler/brukerkonto på ulike sosiale medier. Dersom du besøker eller benytter deg av våre profiler vil vi være behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi får i egenskap av å være kontoadministrator og som vi behandler for egne formål. De respektive kanalene har egne retningslinjer for behandlingene de selv gjør med dine personopplysninger til kanalenes egne formål.

Du kan kontakte oss på: [privacy@bull.no], dersom du ønsker å få tilgang til opplysninger vi har om deg, eller dersom du er klient hos oss, direkte til sakens ansvarlige advokat.

1.  Definisjoner

For å gjøre det lettere å forstå denne Personvernerklæringen har vi definert noen begreper:

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson eller til andre individer.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Behandlingsansvarlig er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, og den som bestemmer formålet med innsamlingen og bruken av personopplysningene (i vårt tilfelle er dette Bull).

Behandlingsgrunnlag er det grunnlag man har for å behandle personopplysninger, enten i form av samtykke eller hjemmel i lov.

Den Registrerte er deg, den personopplysningene kan knyttes til.

 

2. Hva slags personopplysninger behandler vi?

 • Identifikasjons- og kontaktopplysninger (e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og kjønn
 • Opplysninger som vi behøver for å utøve vårt advokatoppdrag, herunder, saksopplysninger, eiendomsforhold, finansiell informasjon, helseopplysninger, familieforhold, bilder
 • Betalingsopplysninger,
 • Bilder
 • Opplysninger som lagres når du besøker våre nettsider (herunder tidspunkt, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke

3. Hvordan får vi personopplysninger?

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

 • Vi mottar personopplysninger som er nødvendige for at vi skal utøve vårt oppdrag som advokat eller for å kunne følge opp dine henvendelser
 • Vi kan innhente personopplysninger fra offentlige registere
 • Vi mottar personopplysninger når du benytter deg av våre tjenester, f.eks. våre nettsider e.l.

4. Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi behandler personopplysninger for:

 • å utøve vårt advokatoppdrag
 • lagring av saksdokumenter
 • håndtere klientforhold
 • kunnskapsforvaltning
 • markedsføring
 • å evaluere hvordan nettsiden og våre sosiale medier blir brukt ved analyseverktøy.
 • å overholde lovpålagte krav til kundekontroll, lagring og eventuell utlevering.
 • sikkerhetsformål (f.eks. logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser)

5. Behandlingsgrunnlag

Behandlingen av opplysninger om klienten har hjemmel i GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav b (avtale med privatklienten) og GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, for eks advokaters forpliktelse etter hvitvaskingsloven §§ 4 (2) nr.  3, jf. 17 og 18)Behandling av opplysninger om andre enn klienten, f. eks. motparter og vitner, er hjemlet i personopplysningsloven GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

Behandlingen av særlige kategorier av (sensitive) personopplysninger er hjemlet GDPR artikkel. 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller  forsvare rettskrav), hvor behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål ved utsendelse av elektronisk kommunikasjon, bruk av hjemmesiden vår og sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram har hjemmel i GDPR art 6 nr 1. bokstav a (samtykke) med mindre annet behandlingsgrunnlag er oppgitt.

Dersom det er et krav etter gjeldende personvernlovgivning, vil Bull innhente ditt eksplisitte samtykke for behandling av dine personopplysninger.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, ved å kontakte oss på personvern@bull.no

 

6. Sosiale medier

Bull bruker følgende sosiale medier:

Facebook (Facebook GDPR & Privacy), LinkedIn (LinkedIn Privacy Policy), Instagram (Instagram Data Policy) YouTube (YouTube Policies & Safety) og Google+ (Google Privacy Services).

Bull følger de retningslinjer som gjelder for kontoadministratorer og behandler personopplysninger i henhold til vilkår for behandling i den enkelte kanal.

Facebook: Gjennom Facebook Innsikt kan vi se informasjon om personer som følger Bull & Co som kjønn, land, by/sted og språk. Vi kan også se ut fra valgt tidsperiode hvor mange personer som har besøkt siden vår og hvor mange som er nådd gjennom innlegg. I tillegg vil vi se antall likerklikk, delinger og følgere på vår side og våre sideaktiviteter.

Vi benytter oss av annonseringspikselen til Facebook for å kunne annonsere mot de som har vært inne på våre nettsider (retargeting). Vi forholder oss til Facebooks til enhver tid gjeldende reglement, som er i henhold til GDPR. Du kan selv styre dine innstillinger for annonsering hos Facebook.

Facebook Pixel: Bull & Co bruker Facebooks Pixel for å måle trafikk på sosiale medier og våre nettsider. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene (cookies) som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil. Her registreres din IP-adresse og informasjon om din nettleser. Informasjon som samles inn er knyttet til din brukeratferd. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Bull & Co bruker dataen som samles inn av Facebook Pixel til å levere spesialtilpasset innhold til deg som besøker våre nettsider og til markedsføring på Facebook, herunder til målrettet markedsføring. Du kan lese mer om Facebook Pixel her.

LinkedIn:

Instagram:

YouTube:

Google+:

 

7. Cookies

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres lokalt på din kommunikasjonsenhet når et nettsted åpnes. Informasjonskapsler kan ha en rekke formål, hvor informasjonen som lagres blant annet kan benyttes til å gjøre nettstedet mer brukervennlig og tilpasset den enkelte bruker. Når en bruker besøker et nettsted, spør informasjonskapselen om tillatelse til å bli lagret lokalt på kommunikasjonsenheten. De fleste moderne nettlesere som Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox og Google Chrome er innstilt for å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke. Dette gjøres ved å endre innstillingene for informasjonskapsler i den enkelte nettleser. Mange nettsteder, inkludert denne, vil uten aksept for informasjonskapsler ikke kunne fungere optimalt.Vil du vite mer om cookies og hvordan du administrerer eller sletter dem, kan du gå til allaboutcookies.org og til hjelpeseksjonen i nettleseren din.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du velger å ikke godta visse tekniske og/eller funksjonelle cookies, kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.

Vi benytter Google Analytics slik at vi kan analysere aktiviteten på nettstedet vårt, og på bakgrunn av dette, optimalisere nettstedet for våre brukere. Google setter informasjonskapsler for å hente informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Informasjonskapslene innhenter anonym informasjon om den besøkende, som hvordan nettstedet blir brukt, hvilket nettsted brukeren kommer fra, utgangsside, antall og lengde på besøk, og hvilket operativsystem eller kommunikasjonsenhet som benyttes.

Vi benytter, eller kan i fremtiden benytte, oss av moduler eller plug-ins for å dele innhold fra tjenester som for eksempel Facebook, Twitter, Google Maps, Google+ eller YouTube. Disse kan sette informasjonskapsler for å identifisere brukere ved de ulike tjenestene eller huske tidligere preferanser fra tidligere besøk, som for eksempel hvilket lydnivå som siste ble benyttet i en YouTube-avspiller eller om brukeren har likt vår Facebookside.

For å se en fullstendig liste over cookiesene vi benytter kan du trykke her(hyperlink til oversikt over cookies med beskrivelse av funksjon).

 

8. Utlevering av personopplysninger

Opplysninger utleveres i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget, samt til våre databehandlere som leverer tjenester innen drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger til Bull. Vår bruk av databehandlere vil kunne innebære at dine personopplysninger blir overført til databehandlere som befinner seg i land utenfor EU/EØS. Det innebærer at personopplysninger kan overføres til et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, for eksempel via kontraktsfestede ordninger godkjent under GDPR.

For øvrig vil ikke personopplysninger registrert om deg bli utlevert til en tredjepart, med mindre du samtykker til dette eller det foreligger rettslig grunnlag eller en rettslig kjennelse om utlevering av slike data.

 

9. Dine rettigheter

Dersom du ønsker innsyn i de opplysninger som er lagret om deg, eller du ønsker ytterligere informasjon om hvordan eventuelle personopplysninger behandles kan du henvende deg på privacy@bull.no

Advokaters taushetsplikt forhindrer oss i mange tilfeller fra å gi innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert. For opplysninger som ikke omfattes av taushetsplikt har du rett til å:

 • vite om hvilken og få tilgang til den informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning, og da særlig advokaters taushetsplikt),
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
 • til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg.
 • kreve at de personopplysninger vi behandler for deg kan utleveres på en strukturert, allment brukt og maskinlesbart format som gjør at du kan ta med deg opplysningene til en annen virksomhet.
 • Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper du velger å rette en henvendelse til oss først.

10. Oppbevaring. Sletting og retting

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller etter samtykke fra deg. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

I tråd med Advokatforeningens anbefaling lagrer vi klientarkiv normalt i 10 år etter at sak er avsluttet.

 

11. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Bull AS har interne rutiner, prosedyrer og sikkerhetstiltak som skal sikre trygg og sikker behandling av dine personopplysninger. Vi har sikkerhetsansvarlig internt som har det øverste ansvaret for å ivareta informasjonssikkerheten generelt, og sikker behandling av personopplysninger spesielt. Vårt personell får opplæring og veiledning i hvordan personopplysninger skal behandles på en sikker måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll som skal forhindre at uvedkommende og uautoriserte får tilgang til dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap av personopplysninger, samt tap- og ødeleggelse av de systemer hvor personopplysningene lagres. Vi sikrer at behandlingen av personopplysninger skjer korrekt og på en sikker måte, og at behandlingen er beskyttet mot skadeprogramvare.

Vi sikrer at personopplysninger er beskyttet i forbindelse med overføring av personopplysninger internt, eller til eventuelle eksterne og er forpliktet til å sikre at slike eksterne som skal behandle dataene overholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.  Eventuelle trusler mot datasikkerheten håndteres effektivt og sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet.  Vi overholder de krav til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Bull har et bevisst forhold til vår taushetsplikt. (Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111.) Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

Eventuelle brudd på sikkerhetsrutiner dokumenteres og vi har prosedyrer og kapasitet til å avdekke og håndtere eventuelle brudd på sikkerheten.

Dersom sikkerhetsbrudd avdekkes, rapporteres dette til ledelsen, skaderisiko kartlegges, Datatilsynet varsles der det er nødvendig, og vi varsler deg som bruker, dersom bruddet utgjør en risiko for deg og dine rettigheter.

 

12. Hvordan kontakte oss?

Bull er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte privacy@bull.no

 

13. Endringer

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på bull.no. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.