NO/EN

Natalie Osenbroch Kallevik jobber innenfor private rettsforhold og bistår privatpersoner med rådgivning, tvisteløsning og utarbeidelse av avtaler innenfor arv-, skifte- og familieretten. I tillegg er Natalie tilknyttet faggruppen for konkurs og insolvens.

Innenfor private rettsforhold bistår Natalie blant annet med opprettelse og tolkning av ektepakter, testamenter, samboeravtaler mv., og med gjennomføring av både arve- og skilsmisseoppgjør. Natalie jobber også med konkursrett og tilgrensende problemstillinger. Med Natalies fagkombinasjon har hun erfaring med problemstillinger knyttet til forholdet mellom kreditorer på den ene siden og ektefeller eller foreldre/barn på den andre.

Natalie har bidratt som medforfatter i artikler innenfor familie- og arveretten og holder jevnlig foredrag om temaer innenfor dette rettsområdet.

Utdanning

 • 2018
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2023–
  Senioradvokat, Bull
 • 2021–2022
  Fast advokat, Bull
 • 2018–2020
  Advokatfullmektig, Bull