NO/EN
Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold

Hjem / Karriere / Likestilling og mangfold
Hver dag jobber vi for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Vi ønsker å skille oss ut, og vi mener at en god kjønnsbalanse, aldersfordeling og mangfold av ulike bakgrunner er et av våre fortrinn. Dette gjør at tjenestene våre blir bedre og kulturen rikere.

I Bull skal vi rekruttere medarbeidere og utvikle en firmakultur som balanserer mellom kompetanse, bakgrunn, alder og kjønn. Vi lytter og har respekt for ulike perspektiver og synspunkter. Vi ønsker å forstå før vi handler. Vi skal si ifra når vi opplever usaklig forskjellsbehandling på grunn av religion, livssyn, etnisk bakgrunn, kjønn, sivilstatus, alder, politiske oppfatning med videre.

Likestilling og mangfold er alltid på agendaen vår. Nå jobber vi med følgende tiltak:

  • Øke kvinneandelen i partnerskapet til 40 prosent. Vi har opprettet en partnerrekrutteringsgruppe og et vurderingsverktøy, som skal være med på å bidra til at vi når dette. Vi har som mål å ha full likestilling mellom kvinner og menn. Ved utgangen av 2023 var 45 av Bulls 86 medarbeidere kvinner (52 prosent) og 41 var menn (48 prosent). Kvinneandelen i partnerskapet på samme tidspunkt var på 30 prosent.
  • Vi analyserer også alderssammensetninger i firmaet ved å bruke det samme vurderingsverktøyet som partnerrekrutteringskomiteen bruker i sine prosesser. Vi har blant annet fjernet informasjon om alder i vår eksterne kommunikasjon om partneropptak.
  • Vi henter innsikt hos ulike mangfoldsaktører og organisasjoner for å løfte kompetansen vår på inkludering, integrering og hvordan vi kan tiltrekke oss flere kandidater som blant annet har annen kulturell, etnisk eller ikke-norsk juridisk bakgrunn.
  • Vi kartlegger jevnlig lønnsnivå på de ulike ansattnivåene for å sørge for åpenhet og kjønnsnøytrale lønns- og opprykksprosesser.
  • I 2021 lanserte vi «NullBull§hit» – en ærlig podkast om likestilling og mangfold i advokatbransjen, som nå er inne i sin fjerde sesong. I tillegg har vi deltatt aktivt i debatten om mangfold, både i Advokatbladet og med debattinnlegg på Rett24.

Les noen av artikler og debattinnlegg om likestilling her:

En ærlig podkast om likestilling og mangfold

Null bullshit logo

Advokatbransjen har opplevd en stor kompetanseflukt fra kvinner. Med podkasten Null Bull§hit vil vi bidra til at bransjen endres, slik at flere kvinner blir i bransjen over tid.