Randi Birgitte Bull

Partner

Mobil: 971 70 905
E-post: rbb@bull.no

Bull_web_icon_linkedin

 

Hovedarbeidsområder

Arv- og skifterett, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold, og arbeidsrett.

Randi Birgitte Bull er av «Who’s Who Legal» nominert til en av verdens ledende advokater innenfor «Private Client» i 2017, som den eneste advokaten i Norge.

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1985
Sertifisert mekler – gjennomført Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen, 2017

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2008-
Partner, Frick Langseth Advokatfirma DA, 2001-2008
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, 1997-2001
Advokat, Advokatfirmaet Ness & Co, 1994-1997
Førstekonsulent/byråsjef, Justisdepartementets sivilavdeling, 1990-1993
Politiadjutant, Oslo politidistrikt og Kriminalpolitisentralen, 1988-1990
Konsulent, Justisdepartementets sivilavdeling, 1986-1987

Verv
Styremedlem, Bull & Co Advokatfirma AS, 2009-2017
Leder, Finansdepartementets Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, 2017-2020
Oppnevnt medlem, Finansdepartementets Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, 2004-2016
Varamedlem, Innstillingsrådet for dommere, 2016-
Varamedlem, Styret for Domstolsadministrasjonen, 2007-2015
Styremedlem, Stiftelsen Lovdata, 2009-2016
Styremedlem, Støtteforeningen for advokater, 2009-2013
Medlem, Disiplinærutvalget i Oslo krets, 2009-2013
Bobestyrer, Oslo byfogdembete ved offentlig skifte av dødsboer, fra 2009
Styremedlem, Hovedstyret i Den Norske Advokatforening, 2004-2008
Medlem, Arbeidsutvalget til Hovedstyret i Den Norske Advokatforening, 2004-2008
Styremedlem, Oslo krets av Den Norske Advokatforening, 2002-2004
Oppnevnt advokat, Spesialenheten for politisaker, 2005-2008
Oppnevnt medlem, Det særskilte etterforskningsorgan for politisaker, 1997-2004
Tidligere medlem, Fagutvalg i Juristenes Utdanningssenter
Medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg 2013-
Faggruppeleder for prosedyregruppen i Bull & Co, 2017-

Publikasjoner/foredrag
Forfatter, Karnov Kommentert lovsamling Gyldendal Rettsdata
Foreleser og artikkelforfatter innen flere rettsområder

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk