Randi Birgitte Bull

Partner

Mobil: 971 70 905
E-post: rbb@bull.no

Bull_web_icon_linkedin

Hovedarbeidsområder

Arv- og skifterett, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold, og arbeidsrett.

Rangeringer
Chambers Europe rangerer Randi i Band 3 i kategorien Private Wealth Law, med følgende begrunnelse: «Randi Bull of Bull & Co is known for her extensive experience handling family and inheritance law matters for high net worth clients.She is a go-to name for family law,’ says one source, and another explains: «We find her an expert for high net worth family law and dealing with divorce and other issues for wealthy clients.'»

Randi Birgitte Bull er av «Who’s Who Legal» nominert til en av verdens ledende advokater innenfor «Private Client» i 2017, som den eneste advokaten i Norge.

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1985
Sertifisert mekler – gjennomført Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen, 2017

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2008-
Partner, Frick Langseth Advokatfirma DA, 2001-2008
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, 1997-2001
Advokat, Advokatfirmaet Ness & Co, 1994-1997
Førstekonsulent/byråsjef, Justisdepartementets sivilavdeling, 1990-1993
Politiadjutant, Oslo politidistrikt og Kriminalpolitisentralen, 1988-1990
Konsulent, Justisdepartementets sivilavdeling, 1986-1987

Verv
Styremedlem, Bull & Co Advokatfirma AS, 2009-2017
Leder, Finansdepartementets Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, 2017-2020
Oppnevnt medlem, Finansdepartementets Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, 2004-2016
Varamedlem, Innstillingsrådet for dommere, 2016-
Varamedlem, Styret for Domstolsadministrasjonen, 2007-2015
Styremedlem, Stiftelsen Lovdata, 2009-2016
Styremedlem, Støtteforeningen for advokater, 2009-2013
Medlem, Disiplinærutvalget i Oslo krets, 2009-2013
Bobestyrer, Oslo byfogdembete ved offentlig skifte av dødsboer, fra 2009
Styremedlem, Hovedstyret i Den Norske Advokatforening, 2004-2008
Medlem, Arbeidsutvalget til Hovedstyret i Den Norske Advokatforening, 2004-2008
Styremedlem, Oslo krets av Den Norske Advokatforening, 2002-2004
Oppnevnt advokat, Spesialenheten for politisaker, 2005-2008
Oppnevnt medlem, Det særskilte etterforskningsorgan for politisaker, 1997-2004
Tidligere medlem, Fagutvalg i Juristenes Utdanningssenter
Medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg 2013-
Faggruppeleder for prosedyregruppen i Bull & Co, 2017-

Publikasjoner/foredrag
Forfatter, Karnov Kommentert lovsamling Gyldendal Rettsdata
Foreleser og artikkelforfatter innen flere rettsområder

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk