Kristin Haram Førde

Partner

Mobil: 951 01 307
E-post: khf@bull.no

Hovedarbeidsområder

Kristins spesialområder er personvern og kontraktsrett på IT-området.  Hun har lang erfaring som ekstern advokat for og som in-house advokat hos aktører på både leverandørsiden og kundesiden i IT-bransjen. Hun har omfattende erfaring med å utarbeide og forhandle IT-kontrakter på de fleste områder, og bistår klienter med blant annet:

  • Lisensiering, service og vedlikehold av programvare
  • Anskaffelseskontrakter for it-prosjekter med utvikling og implementering av programvare
  • Avtaler om Cloud computing, drift og outsourcing av it-infrastruktur
  • Avtaler for systemintegrasjon og SI-roller med samarbeid og samspilll mellom leverandørene
  • Service Level Agreements
  • Underleverandøravtaler inkludert teaming – og back-to-back-avtaler

Kristin har også i mange år arbeidet med informasjonssikkerhet og personvernrett, og har gitt juridiske råd til virksomheter som ønsker å overholde personvernlovgivningen i forbindelse med innsamling, behandling og overføringer av personopplysninger og virksomhetskritiske data.

Andre kompetanseområder omfatter IPR, telecomrett, forbrukervern og markedsføringsrett – samt bistand i forbindelse med offentlige anskaffelser og tilbud. Kristin har erfaring fra kontraktsforhandlinger både i Norge og internasjonalt.

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1998
IT-kontrakter ved Institutt for rettsinformatikk 1998
Opphavsrett 1996

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma AS, 2016 –
Director, Legal Nordics CSC 2014 – 2016
Principal Lawyer, Legal Nordics CSC 2014
Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 2010 – 2014
Advokat, Simonsen Advokatfirma DA 2009-2010
Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA 2006 – 2009
Senior Legal Manager, Oracle Norge AS 2004 – 2006
Legal Manager EMEA, Advent Software 2002 – 2004
Legal Counsel, Oracle Norge AS 1998 – 2002

Medlemskap
Den Norske Advokatforening – sitter i IKT-rettsutvalget
Dataforeningen – Fagstyret for Cloud Computing
International Technology Law Association (Itechlaw)

Språk
Skandinaviske
Engelsk (god kunnskap)