Erik Wahlstrøm

 Advokat i kontorfellesskap

Mobil: 934 68 638
E-post: ew@bull.no

Hovedarbeidsområder

Skatterett
Arverett
Selskapsrett

Arbeidserfaring
Egen praksis, 2001–
Senioradvokat, Haga og Wahlstrøm og Advokatfirmaet Haavind, 1976–2001

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1974

Verv
Styreleder i Skattebetalerforeningen og i Aksjesparerforeningen
Offentlige utvalg: medlem i Merverdilovutvalget og Arveavgiftutvalget
Åtte år som leder for Advokatforeningens skattekomite
Diverse styreverv i private selskaper:
– Kistefos AS
– AS Kistefos Træsliberi
– Kistefos-Museet (styreleder)
– Fr. Nansensv. 14 AS

Publikasjoner, osv.
Medforfatter av boken «Skatt på aksjer»
Flere artikler i «Lov og Rett»
Undervisning på Universitetet i Oslo og BI