Andreas Wahl

Partner

Mobil: 916 24 345
E-post: acw@bull.no

 

 

Hovedarbeidsområder

M&A, selskapsrett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, konkurranserett.

Bistått ved gjennomføring av et stort antall oppkjøp, børsnoteringer, restruktureringer, herunder beslutningstøtte, forhandlignsstrategi, utforming av avtaler, organisering og gjennomføring av due diligence gjennomganger, forhandlinger mv. Omfattende erfaring med såkorn og startups, venture engasjementer og private equity med både egen- og femmedkapitalfinansiering.

Omfattende erfaring fra store leveranse og fabrikasjonskontrakter for både kjøper og leverandørsiden, herunder strategisk rådgivning om anskaffelsesprosesser. Oppdrag omfatter kontraktsarbeid og forhandlinger for store norske og internasjonale virksomheter innen media, IT, telekom, industri og offshore. Høyt anbefalt i norske og utenlandske rangeringer inn IT rett.

Wahl har erfaring fra mange store utrednings- og organisasjonsprosesser både som advokat og fra sin tid i det offentlige. Dette omfatter blant arbeid knyttet til etablering av Enhetsregisteret og Oppgavepliktregisteret i Brønnøysund, utredning om konkurranseutsetting av transport, norske reglers konkurransedyktighet i forhold til regler i andre land, utredninger knyttet til organisering av norsk aquakultur, selskapsrettslige utredninger mv for diverse departementet, utvikling av kontraktsforvaltningssystemer mv.

Han har gjennom en årrekke vært rådgiver for tilbydere og oppdragsgivere om offentlige anskaffelser, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tilbud, strategisk rådgivning om gjennomføring av konkurranser samt klager og søksmål vedrørende anskaffelsesreglene.

Omfattende internasjonal erfaring fra EØS- og EU medlemskapsforhandlinger, OECD, WTO samt forhandlinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter og store leveransekontrakter av f eks tog, mobile kraftverk, nødnettssystem (telekom), telekom infrastrukturleveranser i Afrika, avistrykkerier mv.

Omfattende erfaring med forhandlinger både nasjonalt og internasjonalt.

Annet

Rangeringsbyrået Chambers and Partners Europe rangerer Andreas i Band 2 og siterer klienters vurdering av Andreas som en «strong lawyer» og at han tilbyr «excellent help, good answers and speed». I tillegg anbefaler The Legal 500 ham innenfor EU and competition.

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1986
Studier historie og statsvitenskap, University of Minnesota, USA 1978/1979

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2006-
Fast Advokat, Wiersholm, Mellbye & Bech Oslo, 1995-2006
Byråsjef og underdirektør, Nærings- og energidepartementet, 1990-1995
Dommerfullmektig, Eidsvoll sorenskriverembete, 1989-1990
Konsulent, Industridepartementet, Juridisk kontor, 1986-1989

Verv
Medlem, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, 2003-
Diverse styreverv
Medlem NIMA
Medlem, ITECHLAW
Medlem, Den norske Dataforening
Medlem, Norsk forening for Jus og EDB
Medlem Europarettsforeningen

Publikasjoner
Medforfatter, Kontrakter for utvikling av programvare, Cappelen, 2006
Medforfatter, Infomediarett, Cappelen, 2002
Medforfatter, Kommentarutgave til lov om offentlige anskaffelser med forskrifter, Kommuneforlaget, 1995
Foredragsholder JUS
Diverse foredrag om samspill mellom kontrakt og prosjektmetodikk (Lean, smidig, scrumm mv) for blant Nima, Computerworld, Dataforeningen, Lean 2010.
Foredrag om offentlige anskaffelser og innkjøp NIMA

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk