Andreas Wahl

Partner

Mobil: 916 24 345
E-post: acw@bull.no

 

 

Hovedarbeidsområder

Andreas’ hovedfokus er på fusjoner og oppkjøp (M&A), teknologikontrakter, offentlige anskaffelser og IT.

Han gir råd knyttet til kommersielle kontrakter og private/offentlige anskaffelser til leverandører og kunder og har betydelig erfaring som forhandlingsleder. Andreas har et sterkt fokus på teknologi og teknologirelaterte virksomheter og jobber med både norske og globale kunder.

Andreas har lang erfaring med M&A og bedriftsrådgivning for oppstartsbedrifter og de som er i en risikokapital- eller aktiv eierkapital (PE)-fase.

Rangeringsbyrået Chambers and Partners Europe rangerer Andreas i Band 2 innen Competition/Antitrust og siterer klienters vurdering av Andreas som en «strong lawyer» og at han tilbyr «excellent help, good answers and speed». I tillegg anbefaler The Legal 500 ham innen EU and competition (2019) og kvalifiserer ham som Leading Individual i den nye kategorien Offentlige anskaffelser (2020), med begrunnelsen at «the highly regarded Andreas Wahl is also a key name to note.»

      

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1986
Studier historie og statsvitenskap, University of Minnesota, USA 1978/1979

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2006-
Fast Advokat, Wiersholm, Mellbye & Bech Oslo, 1995-2006
Byråsjef og underdirektør, Nærings- og energidepartementet, 1990-1995
Dommerfullmektig, Eidsvoll sorenskriverembete, 1989-1990
Konsulent, Industridepartementet, Juridisk kontor, 1986-1989

Verv
Medlem, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, 2003-
Diverse styreverv
Medlem NIMA
Medlem, ITECHLAW
Medlem, Den norske Dataforening
Medlem, Norsk forening for Jus og EDB
Medlem Europarettsforeningen

Publikasjoner
Medforfatter, Kontrakter for utvikling av programvare, Cappelen, 2006
Medforfatter, Infomediarett, Cappelen, 2002
Medforfatter, Kommentarutgave til lov om offentlige anskaffelser med forskrifter, Kommuneforlaget, 1995
Foredragsholder JUS
Diverse foredrag om samspill mellom kontrakt og prosjektmetodikk (Lean, smidig, scrumm mv) for blant Nima, Computerworld, Dataforeningen, Lean 2010.
Foredrag om offentlige anskaffelser og innkjøp NIMA

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk