Logo Bull og Co

AKTUELT

Nye permitteringsregler trådte i kraft 1. Juli

Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket med virkning fra 1.juli.   I forbindelse med årets frontfagoppgjør henvendte LO/ Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri seg til regjerningen med forespørsel om å utvide permitteringsreglene. For å...

Suspensjonen av Kasirye opphevet

Norges idrettsforbunds domsutvalg har opphevet Antidoping Norges suspensjon av Ruth Kasirye. Vår idrettsadvokat Morten Justad Johnsen er fornøyd med at domsutvalget har gitt Kasirye medhold, men mener det har gått for lang tid. Norges idrettsforbunds domsutvalg har...