Hvordan forbereder man seg til et virksomhetssalg? Hvilke faser går man gjennom i salgsreisen? Og hva bør man tenke på underveis?

Transaksjonsekspert Erlend Balsvik har sammen med Nils Rynning Mork, Business Development Manager i Admincontrol, sett nærmere på transaksjonsprosessen og stegene i salgsreisen.

Her kan du lese et kort sammendrag av temaene som ble gjennomgått. Registrer deg til webinaret for å få tilgang til opptaket og presentasjonene til foredragsholderne.

Salgsreisens mange faser
Salg av en virksomhet er en omfattende prosess, der man i de fleste tilfeller vil gå gjennom en rekke faser. Vi deler gjerne inn salgsreisen i disse fem fasene:

  1. Kartlegging og modning
  2. Presentasjon og forhandlingsfase
  3. Due diligence
  4. Prisfastsettelse og avtale
  5. Gjennomføring av overtakelse

Når er et selskap modent for salg?
Er virksomheten klar for et møte med kjøpere eller investorer? I salgsreisens første fase gjøres et viktig grunnarbeid som vil få betydning for stegene videre og det endelige resultatet. Her kartlegges blant annet selskapets modningsgrad, man analyserer kjøpermarkedet og beslutter transaksjonsform.

Hva er selskapet ditt verdt?
Funnene man gjør i kartleggingsfasen avgjør om et salg er å anbefale på nåværende tidspunkt. Kommer man frem til at selskapet er modent for å selges, går man over i den neste fasen; presentasjon og forhandlingsfasen. Da utarbeides viktige dokumenter som prospekt og konfidensialitetserklæring, og selskapet verdsettes. Deretter går man videre til innhenting og sammenligning av bud og utarbeidelse av intensjonsavtale («term sheet»).

Betydningen av en due diligence – hva er konsekvensene ved funn i due diligence?
I salgsreisens tredje fase står due diligence, selskapsgjennomgangen, for tur. Dette er en viktig øvelse som kan få store konsekvenser for prosessen videre. Funn i denne fasen kan avgjøre om salget blir en realitet, og til hvilken pris. For å fasilitere en selskapsgjennomgang bruker man gjerne et datarom som verktøy. Erfaringsmessig tilfører dette struktur, sikkerhet og kontroll til prosessen.

På slutten av webinaret, går Nils Rynning Mork, Business Development Manager i Admincontrol også gjennom de sentrale funksjonene i Admincontrols datarom og illustrerer hvordan man strømlinjeformer due diligence prosessen ved hjelp av løsningen.

DU FÅR TILGANG TIL WEBINARET HER!

SE FLERE ARTIKLER