Datatilsynet har endret sin praksis slik at personer som har fått sine personopplysninger utlevert uten at det er lov, skal informeres om at utleveringen har skjedd.

Bakgrunnen for endringen av praksis er å finne i en serie saker fra Personvernnemnda (PVN) om utlevering av opplysninger. PVN kom til at ulovfestede grunnleggende personvernprinsipper gir Datatilsynet adgang til å pålegge informasjonsplikt når det har skjedd utlevering av personopplysninger i strid med personopplysningsloven. Med bakgrunn i avgjørelsene fra PVN varsler Datatilsynet en innstramming av plikten til å informere berørte ved uautorisert utlevering av personopplysninger.

Det er et krav om at bedrifter har skriftlige rutiner som beskriver hvordan personopplysninger håndteres av virksomheten. Vi anbefaler at rutinene tar hensyn til den varslede innstrammingen av praksisen rundt uberettiget utlevering av personopplysninger.

Om du har spørsmål om personvern eller om hvordan den endrede praksisen har betydning for din virksomhet, ta kontakt med advokat Rune Nordengen på e-post rn@bull.no