I en tilbudskonkurranse måtte oppdragsgiver omgjøre sin tildelingsbeslutning etter å ha blitt gjort oppmerksom på vesentlige avvik i valgte leverandørs tilbud. KOFA mente det var i tråd med regelverket at oppdragsgiver deretter gikk i forhandlinger med valgte leverandør, og igjen tildelte kontrakten til denne – nå på bakgrunn av et revidert tilbud uten det vesentlige avviket.

Avgjørelsen er illustrerende for det vide rommet for dialog som eksisterer i konkurranseformen tilbudskonkurranse (aktuell under EØS-terskelverdiene). Det konkrete spørsmålet er ikke særskilt regulert i forskriften, men KOFA fant likevel holdepunkter i forskriftsteksten for å tillate forhandlingene. (KOFA 2018/173)

Andreas C. Wahl / Aksel Fossbakken

SE FLERE ARTIKLER