Da vektløfteren Ruth Kasirye besøkte familien sin i Uganda i julen ble hun akutt syk. Sykehuset som behandlet henne ga henne medisin som inneholder det forbudte stoffet Meldonium. Dette førte til at hun avla positiv prøve da hun ble dopingtestet i januar i år.

– Jeg tar det hele og fulle ansvaret i denne saken. Det er mitt ansvar å sjekke hva jeg får i meg, og jeg burde ha varslet treneren min og vektløfterforbundet om innleggelsen og medisineringen. Det gjorde jeg ikke, og nå må jeg ta konsekvensene, sier Ruth Kasirye.

Kasirye er lei seg for at hun har påført vektløftermiljøet denne belastningen, spesielt med tanke på at det er like før Norge skal arrangere EM.

– Jeg håper ikke min ubetenksomhet bidrar til å kaste mistanke over alle mine fine medutøvere, og at EM blir et flott arrangement, sier Kasirye.

Meldonium ble forbudt i idretten fra 1. januar i år. Kasirye ble testet 25. januar, en uke etter at hun hadde blitt frisk. Advokat Morten Justad Johnsen, som representerer Ruth Kasirye, sier at det kan gis fritak ved medisinsk behandling, og mener at Antidoping Norge i denne saken kunne gitt Ruth Kasirye dispensasjon.

– Jeg forstår at det må være strengt. Men det spesielle i denne saken er at om hun hadde sagt fra med en gang, ville hun sannsynligvis gått fri. Det er også mulig å få fritak i etterkant av positiv prøve i helt spesielle tilfeller som dette. Derfor har Ruth i samarbeid Antidoping Norge gjort det hun kunne for å dokumentere hva som har skjedd, sier Justad Johnsen.

Justad Johnsen sier at det ikke er omstridt at hun ble syk, at hun ble innlagt på sykehus og fikk medisinsk behandling. Han registrerer imidlertid at påtalenemnda ikke har tatt hensyn til de spesielle omstendighetene Kasirye var i.

Kasirye er suspendert frem til saken kommer opp til behandling i domsutvalget.

– Vi mener at det var en akutt situasjon som ville gitt fritak, og vil derfor at domsutvalget skal vurdere muligheten for å oppheve vedtaket om suspensjon frem til saken kommer til ordinær behandling, sier Justad Johnsen.

Kasiryes trener Jarleif Amdal er fortvilet over situasjonen Kasirye har satt seg selv i.

– Jeg er lei meg for at Ruth nå risikerer å bli utestengt fra miljøet på grunn av en tabbe. Hun har også tidligere blitt akutt syk i Uganda. Jeg advarte derfor sterkt mot at hun skulle reise, fordi en ny sykdom ville ødelegge treningsopplegget hennes. Dessverre fikk jeg rett. Men hadde hun fortalt meg eller noen andre om dette, ville vi gjort det vi kunne for å finne løsninger. Da ville kanskje denne saken ha vært unngått, sier Amdal.

Kasirye og Justad Johnsen vil begge være tilgjengelig for media i lokalene til Bull & Co Advokatfirma i Observatoriegaten 1B i Oslo, 7. etg., kl 18:00 i dag. Frem til da vil ingen av partene være tilgjengelig for kommentarer.

 

Kronologisk tidsforløp – Ruth Kasirye

 

23.12.2015 – Kasirye reiser til Uganda.

28.12.2015 – Innlagt på sykehus med akutt malariaanfall (04.00-09.00 bevisstløs). Fikk meldonium som en del av sin medisinske behandling, uten å selv være klar over det.

31.12.2015 – Kasirye var fremdeles syk, men reiste fra sykehuset for å være sammen med familien.

01.01.2016 – Meldonium oppført på Antidoping Norges (ADN) dopingliste.

01.01.2016 – 14.01.2016 Kasirye mottok medisinsk behandling daglig på sykehuset i Uganda.

15.01.2016 – Kasirye reiser hjem til Norge.

18.01.2016 – Kasirye slutter med medisin gitt av lege.

25.01.2016 – Kasirye avlegger dopingprøve, og orienterer dopingkontrolløren om medisinsk behandling for sykdom i Uganda over julen.

18.02.2016 – ADN informerer Kasirye om positiv prøve. Første gang Kasirye ble kjent med at hun hadde meldonium i kroppen.

19.02.2016 – Kasirye innhenter en «medical report» fra sykehuset i Uganda som viste at hun hadde fått meldonium fordi hun ikke hadde respondert på medisinen. Meldonium var på tidspunktet hvor sykdom inntraff ikke oppført på dopinglisten.

22.02.2016 – ADN informerer Kasirye om prosedyre og søknadsskjema for medisinsk fritak.

03.03.2016 – Møte med ADN.

08.03.2016 – Kasirye reiser til Uganda.

16.03.2016 – Sender inn søknad om medisinsk fritak

31.03.2016 – Avslag på søknad om medisinsk fritak

04.04.2016 – Kasirye sender ADN klage på avslag på medisinsk fritak

05.04.2016 – ADN fremlegger saken for påtalenemda som vurderer om vilkår for medisinsk fritak kan gis. Påtalenemda gir avslag på søknad om medisinsk fritak.

SE FLERE ARTIKLER