Randi Birgitte Bull og Eivind Bergo-Eriksen holdt nylig en presentasjon på Finansco-dagen 2018. Temaet var å unngå arvetabbene ved å planlegge generasjonsskifter og overføring av eiendeler.

Seminaret ble holdt i hovedsalen på Felix Konferansesenter. Seminaret var fullsatt av forventningsfulle deltakere, og tilbakemeldingene var svært positive.

For mer informasjon om seminaret og presentasjonen, se lenke her.