Bull & Co henter spisskompetanse innen film, media og underholdning – og eiendom – og styrker partnerskapet med Lisa Digernes (45), Jan Morten Evertsen (61) og Anders Evjenth (56).

Kompetanse og kultur er Bull & Cos viktigste aktiva. Derfor er det helt sentralt å få tak i de beste hodene, som samtidig deler firmaets fremtidsplaner og verdier. Med opptakene av Lisa, Jan Morten og Anders får Bull & Co tre nye partnere som er blant de fremste innen sine respektive fagfelt og som blir sentrale i den videre utviklingen av disse områdene i Bull & Co. Alle tre har tiltrådt per 1. januar 2020.

«Jeg er svært glad for at den unike firmakulturen og de sterke fagmiljøene vi har i Bull bidrar til at vi tiltrekker oss noen av de dyktigste menneskene i bransjen. Med Lisa og Jan Morten får vi et markedsledende team innen film, medier og underholdning, og med Anders tilbake får vi styrket oss betydelig innen eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett», sier Tom Eilertsen, styreleder i Bull & Co.

Lisa Digernes
Lisa har spisskompetanse på medie- og underholdningsrett, opphavsrett og teknologikontrakter.
Lisa kommer fra Advokatfirmaet Ræder, hvor hun har vært senioradvokat. Tidligere har hun også jobbet ti år som advokat og partner i det amerikanske advokatfirmaet Cowan, DeBaets, Abrahams & Sheppard LLP i New York, et spesialistfirma innen underholdning, digitale medier og immaterialrett.

Lisa har jobbet bredt med rettighetsspørsmål og -avtaler innen medier, film og underholdning, inkludert finansiering, produksjon og distribusjon av innhold på ulike plattformer. Hun er rådgiver for flere teknologiselskaper – fra større børsnoterte selskaper til oppstartsbedrifter – i forbindelse med strategi, forhandlinger og et vidt spekter av lisensavtaler og teknologikontrakter. Gjennom sin mangeårige praksis fra USA har hun opparbeidet seg bred internasjonal erfaring som juridisk rådgiver for ulike aktører i film, media- og underholdningsbransjen og forlagsbransjen, samt innen teknologi og digitale medier. Lisa har også bistått aktører innenfor kunst- og kulturfeltet.

«Bull & Co har et av bransjens bredeste og sterkeste kompetansemiljøer innen immaterialrett og teknologi, som også har dokumentert evne til nyskapning over flere år. I tillegg har firmaet et verdigrunnlag som jeg identifiserer meg sterkt med. Jeg gleder meg derfor til å bli en del av dette miljøet, og vi har store ambisjoner for det vi ønsker å få til på medie- og underholdningssiden fremover», sier Lisa Digernes.

 Lisa er rangert som Foreign Expert for USA innenfor immaterialrett av Chambers Global 2019. Hun er for tiden styreleder i Oslo Kunstforening og Psykologisk.no AS.

Jan Morten Evertsen
Jan Morten er spesialist innen medier, film og underholdning, immaterial- og markedsføringsrett. Han har lang erfaring som forretningsadvokat og kommer fra Advokatfirmaet Ræder, der han var partner. Jan Morten har tidligere også vært mangeårig partner i Thommessen.

Jan Morten har omfattende erfaring med kontraktsforhandlinger av ulike type rettighetsavtaler innen film, medier og underholdning – inkludert strømmetjenester – for norske og internasjonale film- og TV-produksjonsselskaper samt musikkbransjen. Hans rådgivning omfatter i tillegg varemerke- og patentspørsmål og lisensavtaler samt generell og spesiell markedsføringsrett for aktører innen underholdning, medier, musikk og varehandel. Han har også håndtert problemstillinger relatert til immaterialrett i forbindelse med en rekke oppkjøp og transaksjoner.

«Det har vært interessant å se den stadig økende internasjonale interessen for norske film- og TV-produksjoner de siste årene og inntoget av nye aktører innen strømmetjenester. Med kombinasjonen av Lisas internasjonale erfaring, min erfaring med norske produksjoner samt Bulls kompetanse, ser vi frem til å sammen kunne bidra i den videre utviklingen av bransjen», sier Jan Morten Evertsen.

 Jan Morten er rangert i Band 3 i kategorien TMT av Chambers Europe 2019 og anbefalt innenfor TMT av The Legal 500.

Lisa og Jan Morten blir sentrale medarbeidere i media- og underholdningsteamet i Bull & Co. Les mer om teamets kompetanse og tjenester her.

Anders Evjenth
Anders jobber primært med fast eiendom og plan- og bygningsrett; han kommer tilbake som partner i Bull etter en periode som partner hos Advokatfirmaet Hjort fra 2017. Før Anders kom til Bull i 2015, jobbet han åtte år som advokat og assosiert partner i Advokatfirmaet Kluge. Hans arbeidserfaring omfatter også flere stillinger i det offentlige, blant annet som prosjektleder i Kommunal- og regionaldepartementet og seksjonsleder/avdelingsdirektør i Juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Innenfor eiendom har Anders et særlig fokus på eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, refusjonsspørsmål, skjønn og prosess, og han bistår både kommersielle utbyggere, kommuner, borettslag og privatpersoner. Han har bred prosedyreerfaring både for tingretten og lagmannsretten, i tillegg til ekspropriasjonssaker etter oreigningslova og veglova og saker med tingsrettslige problemstillinger for jordskifteretten. Hans praksis omfatter også ledelse av departementale utredninger om plan- og bygningsrettslige temaer.

«Jeg kommer tilbake til et firma som er i sterk vekst, og jeg gleder meg til å bli en del av det hyggelige miljøet i Bull jeg kjenner fra før. Med de siste rekrutteringene innen entreprise kan vi tilby tjenester i alle faser av eiendomsprosjekter – fra utvikling og utbygging til drift og utleie, samt salg av enkeltbygg eller eiendomsporteføljer», sier Anders Evjenth.

Anders holder jevnlig kurs innenfor plan- og bygningsrett og tilgrensede fagområder både for JUS, Norske arkitekters landsforbund, Faggruppen for bygg- og anlegg og Senter for eiendomsfag. Han vil inngå i eiendom- og entrepriseteamet i Bull, som nå teller elleve partnere og advokater med bred erfaring fra nærings- og boligeiendomstransaksjoner, utvikling, bygg og anlegg og infrastruktur. Les mer om Bull & Cos kompetanse og tjenester innenfor eiendom her.

 

 

SE FLERE ARTIKLER