Responsteam for dataangrep

Dataangrep kommer oftere, er mer utspekulerte og forårsaker mer skade enn tidligere. For å hjelpe selskaper som har blitt utsatt for slike angrep med raskt å begrense skadeomfanget, har Bull & Co etablert et tverrfaglig responsteam.

Trusselen næringslivet frykter aller mest
I dag er dataangrep den trusselen næringslivet frykter aller mest, og det ikke uten grunn. Med en høyteknologisk hverdag blir all kundeoppfølging, produksjon og logistikk lammet uten velfungerende IT-systemer. Flere norske og internasjonale selskaper har den siste tiden vært utsatt for denne type angrep, og konsekvensene har vært svært alvorlige.

Tverrfaglig responsteam
Bull & Co har etablert et tverrfaglig responsteam som skal hjelpe selskaper som har blitt utsatt for dataangrep eller sikkerhetsbrudd å begrense skadeomfanget. Teamet består av

  • advokater med ekspertise innen blant annet sikkerhet, teknologi og personvern
  • IT-sikkerhetseksperter
  • kommunikasjonsrådgivere

Basert på kunnskap vi har tilegnet oss gjennom å hjelpe virksomheter og organisasjoner som har vært utsatt for ulike type sikkerhetsbrudd, har vi utarbeidet en dreiebok som raskt hjelper oss med å få kontroll på prosessen og komme i gang med risikoreduserende tiltak. Vi gjennomfører jevnlige beredskapsøvelser for å utvikle vår kunnskap.

Nødhjelp
Er virksomheten din utsatt for et dataangrep kan du ringe vår beredskapstelefon 23 01 01 01. Beredskapstelefonen er åpen klokken 07.00–22.00 alle dager, og du vil settes over til et av våre responsteammedlemmer.

Ønsker du mer informasjon om vårt responsteam og hva vi kan hjelpe med, ta gjerne kontakt med førstelinjeteamet.

Runar Hansen

Partner
Mobile: +47 908 95 006
Email: rh@bull.no

Jenny Sveen Hovda

Partner
Mobile: +47 936 91 555
Email: jsh@bull.no

Kristian Foss

Partner
Mobile: +47 970 62 655
Email: kf@bull.no