Lawyer as a Service

Lawyer as a Service («LaaS») forenkler innkjøp av advokattjenester gjennom å bestemme avtalens omfang og bedriftens kostnader på forhånd. Tjenesten kan sammenlignes med et abonnement, hvor kunden betaler et forhåndsavtalt månedlig beløp for å motta gitte advokattjenester over en definert periode. LaaS gir kunden økonomisk forutsigbarhet, tilgang til et dedikert team som kjenner virksomheten, og samtidig muligheten til å skalere sine innkjøp av juridisk tjenester opp og ned over tid. Avtalens omfang defineres ut i fra kundens ønsker og ambisjoner, og passer derfor selskaper av ulike størrelser.

Skreddersøm
Innholdet i LaaS-tjenesten utformes etter kundenes behov i en definert periode – vanligvis tre eller seks måneder av gangen. Hver kunde får et dedikert team som har kompetanse, erfaring og bransjekunnskap tilpasset kundens virksomhet. Vi investerer egen tid i å forstå kundens virksomhet før vi starter opp tjenesten. Tjenesten kan inkludere utplassering av en advokat hos kunden – for eksempel en dag i uken eller en uke i måneden. Vi tilbyr også en «hotline»-abonnementstjeneste hvor kundens LaaS-team svarer på spørsmål innen valgte rettsområder gjennom perioden.

«Helsesjekk» – kartlegging av selskapets juridiske behov
Første steg i vår LaaS-tjeneste er en enkel «juridisk helsesjekk» av selskapet. Her analyserer vi virksomhetens behov for juridisk hjelp de neste tre, seks eller tolv månedene. Basert på de utfordringer og risiko som er avdekket og planene for perioden, foreslår vi konkrete tiltak og arbeidsoppgaver. Tiltakene skal sikre forretningsmessig verdi og bidra til å redusere risiko. Det er opp til ledelsen eller styret å ta stilling til hvilke av de identifiserte oppgavene som ønskes utført, og når. Tiltakene vi blir enige om inngår i en handlingsplan, som vi har ansvaret for å følge opp. Når tiltakene er valgt, blir vi enige med kunden om en pris.

«Din juridiske avdeling» i Bull & Co
Gjennom helsesjekken har vi sammen med selskapet definert behovet for juridiske tjenester. Bedriftens behov for juridiske tjenester varierer over tid, fra tilgang til advokat én time i uken, til bistand fra flere advokater på full tid. Behovet for ekspertise varierer også. I én periode er det størst behov for arbeidsrett; i en annen trengs kompetanse på IT-kontrakter eller salg av virksomhet. Bulls Lawyer as a Service sikrer tilgang til markedets beste juridiske ekspertise, i riktig omfang og til rett tid.

Forutsigbar kostnad
Når bedriften har LaaS, kan juridiske utgifter enkelt budsjetteres på forhånd. Tjenesten virksomheten velger vil ha en fast pris, som betales med like, månedlige beløp i den avtalte perioden. Kommer det oppgaver i tillegg til de tjenestene som omfattes av LaaS faktureres dette separat basert på en avtalt timepris.

Ved interesse, ta kontakt med Anette Mellbye. Tlf. 934 33 682, am@bull.no.

Anette Mellbye

Partner
Mobil: 934 33 682
E-post: am@bull.no