Oslo tingrett avsa fredag 11. mars 2016 dom i den såkalte «Thule-saken» der Nordic Trustee ASA, tidligere Norsk Tillitsmann AS, på vegne av en rekke obligasjonseiere hadde reist søksmål med krav om erstatning mot styremedlemmer og daglig leder i riggselskapet Thule Drilling AS.

Thule Drilling ble slått konkurs høsten 2010. Kravet var basert på aksjelovens regler om ansvarsbetingende handlinger under utførelsen av verv/arbeid for selskapet. Erstatningskravet mot styret og daglig leder var opprinnelig oppad begrenset til USD 130 millioner. Saken ble behandlet i hovedforhandling over fem uker i Oslo tingrett høsten 2015. Under saken ble kravets omfang redusert til 89,9 millioner USD.  Daglig leder og samtlige styremedlemmer ble frifunnet i sin helhet for hovedkravet. Ett styremedlem som i en periode også fungerte som daglig leder ble på et subsidiært grunnlag dømt til å betale erstatning med et beløp langt under påstandsbeløpet.

Partner, Advokat Geir J. Kruge i Bull & Co, og hans team har bistått tidligere daglig leder i Thule Drilling AS i saken.

SE FLERE ARTIKLER