Thor Wessel er ny partner på Bull & Cos eiendoms- og entrepriseteam fra 19. august. Thor har spisskompetanse innen entrepriserett og har lang fartstid som advokat og rådgiver innen bygg- og anleggsbransjen.

Thor har jobbet med entreprise, kontraktsrett og prosedyre i snart 15 år. Han melder nå overgang fra DLA Piper Advokatfirma, hvor han har hatt nøkkelroller i firmaets entrepriseavdeling. Han har også tidligere vært konsernadvokat hos blant annet Veidekke og Mesta. Thor har omfattende erfaring med kontrakter og tvisteløsning innen bygg- og anleggsindustrien og har jobbet med alle faser av entrepriseprosjekter – fra anbudsstadiet og forhandlinger frem til sluttoppgjør og tvisteløsning i og utenfor domstolene. På oppdragsgiversiden har Thor erfaring fra entreprenørsiden, rådgivere og eiendomsutviklere, samt private og offentlige byggherrer.

I Bull & Co blir Thor en sentral ressurs for å bygge og videreutvikle entrepriseområdet. Med hans omfattende prosedyreerfaring vil han også være en sterk bidragsyter til Bull & Cos tvisteløsningsteam.

«Thor har jobbet på innsiden av entreprisebransjen i flere omganger og har opparbeidet seg en kombinasjon av industriell innsikt og forståelse av hvordan jussen kan spille på lag med det kommersielle, som gjør at han gir praktiske råd og er en ettertraktet rådgiver. I tillegg deler han våre verdier og har et stort engasjement for å være med å utvikle entrepriseområdet hos oss», sier Tom G. Eilertsen, styreleder i Bull & Co.

Thor har et sterkt faglig engasjement og er en ettertraktet foredragsholder. Han holder jevnlig kurs for aktører i industrien, med fokus på standardkontrakter innen entreprise, fabrikasjon, kontraktstyring og forhandlingsteknikk.

«Jeg ser fram til å bli en del av det svært kompetente miljøet hos Bull & Co, hvor jeg vil jobbe videre med å utvide og utvikle fagmiljøet innen entrepriserett. Bransjen er i en rivende utvikling og går spennende tider i møte – her vil Bull & Co ha en styrket og mer framtredende rolle fremover», sier Thor Wessel.

Styrkingen av entrepriseområdet inngår som et viktig element i Bull & Cos vekststrategi. Det samlede eiendoms- og entrepriseteamet i Bull & Co vil nå bestå av ni partnere og advokater med bred erfaring fra kjøp og salg av nærings- og boligeiendom, utvikling, bygg og anlegg og infrastruktur. I tillegg til å gi råd i rene entreprise-, kontrakts- og prosessoppdrag, bistår vi bransjen med spørsmål innen eiendomsrett, selskapsrett, offentlige anskaffelser, kjøp og salg av virksomhet samt arbeidsrett.

Les mer om Bull & Cos kompetanse og tjenester innen entreprise her .

SE FLERE ARTIKLER