Er du en ung tech-entreprenør med en god forretningside, er du kanskje en av de som skal redde Norge etter oljen.  Mange techno-startups har det som trengs for bygge på ideen og utvikle et godt konsept, og Norge har den raskest voksende start-up scenen i Norden.  Like sikkert som at slike start-ups trenger en lysende ide, trengs kapital for videreutvikling og skalering.

Vi blir ofte spurt om hva som er viktig for techno-startups å tenke på nå man skal tilrettelegge selskapet for gjennomgang av investorer, såkalt due diligence. Tilsvarende, sett fra en investors side, blir spørsmålet hva man kan forvente, og hva man bør legge vekt på.

Techno-startups med en lysende ide, men som fortsatt er langt unna å etablere en markedsposisjon, vil normalt ha begrenset historikk. En tradisjonell selskapsgjennomgang med fokus på alt fra HMS-rutiner til mulig forurensningsansvar, blir dermed lite relevant.

Investorer legger vekt på det strategiske mulighetsrommet som foreligger: Har selskapet et produkt som fungerer, finnes det er marked, og er forretningskonseptet skalerbart? Kan man gi bekreftende svar på disse spørsmålene, og kan vise til et godt team, så vil det i utgangspunktet være interesse tilstede fra kapitalsiden.

Produkt og marked er imidlertid sjelden tilstrekkelig til å skape en suksesshistorie. Og hva betyr det at et forretningskonsept er skalerbart?

De fleste techno-startups beveger seg inn i et marked med global konkurranse. Sannsynligheten er stor for at noen, et annet sted på kloden, utvikler noe lignende. Spørsmålene som da reiser seg er hva som er ditt fortrinn, og hvordan du kan beskytte deg etter hvert som konkurransen kommer. Uten konsesjon til å utnytte naturressurser, blir immaterielle rettigheter (IPR) det man må basere seg på.

Enhver techno-startup må derfor ha en beskyttelsesstrategi. Og dette blir etter vår oppfatning blant de viktigste spørsmålene å besvare i en due diligence.

Egenutviklet programvare vil være opphavsrettslig beskyttet mot direkte kopiering. Imidlertid er det vanskelig å beskytte funksjonalitet. Patenter kan være et viktig element i en beskyttelsesstrategi, særlig om din ide er så unik at den er den eneste metoden som kan løse et spesifikt problem. I dagens virkelighet er dette imidlertid få som er så heldig. Problemer kan gjerne løses på flere måter.

Mange modne norske teknologibedrifter hviler i større grad på kompetanse knyttet til en nisje i markedet, der vi i Norge har naturlige fortrinn og erfaringsgrunnlag. Så lenge konseptet ligger et kunnskapsmessig hestehode foran mulige konkurrenter, er du berget.

Techno-startups har sjelden den erfaringsbasen og det kompetansemessige fortrinnet som skal til for å ta en verdensledende posisjon innenfor et teknologisk spesialisert område. Unge forretningskonsepter er gjerne rettet mot delingsøkonomi, markedsplasser, eller skytjenester som automatiserer manuelle prosesser innen eksempelvis administrasjon eller logistikk. Da er det kritisk å kunne vise til en metode som genererer erfaringsdata på en verdiøkende måte. Eierskap til data og compliance blir dermed sentralt. For en techno-startup handler det derfor ikke så mye om hvilken IPR man har, men hvilken IPR man kommer til å bygge opp – før alle andre. Investorer må presenteres for en troverdig strategi for akkurat dette.

Artikkelen er skrevet av Erlend Balsvik og publisert i Finansavisen 24.02.2020

 

SE FLERE ARTIKLER