Britiske selskaper har i en årrekke forsynt resten av Europa med ulisensierte kopier av designmøbler, blant annet danske designklassikere som Egget og Svanen av Arne Jacobsen. Dette har vært fullt lovlig i Storbritannia fordi Copyright Designs and Patents Act 1988 begrenser vernetiden for brukskunst til 25 år etter verket oppstod. Norske forbrukere har som en følge av dette lovlig kunnet bestille kopimøbler fra Storbritannia.

Dette er nå endret, hovedsakelig som en følge av avgjørelsen fra EU-domstolen i Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia ApS (C-168/09), hvor den britiske begrensningen i vernetid for brukskunst ble ansett for å være i strid med EU-retten. Vernetiden for brukskunst skal fremover være 70 år etter opphavsmannens død, tilsvarende vernetiden i Norge og de fleste andre EU-land. Verk som blant annet Egget og Svanen vil dermed igjen kunne nyte godt av opphavsrettslig vern i Storbritannia.

Rettighetshavere til designklassikere må imidlertid avvente raske resultater som følge av lovendringen. Britiske myndigheter har gitt kopiindustrien gjennomslag for lang omstillingstid og den nye loven trer derfor først i kraft 6. april 2020. I tillegg vil det være lovlig for britiske selskaper å selge ut lagrene av kopimøbler etter den nye loven trer i kraft, uten at de har dokumentasjonsplikt for hva som var på lager pr. 5. april 2020.

Britiske selskaper kan dermed fortsette å forsyne resten av Europe med ulisensierte kopier selv etter år 2020 frem til lagrene er tomme. For rettighetshavere blir det spennende å se hvor lenge lagerbeholdningen rekker.

SE FLERE ARTIKLER