En billig «Lolex», eller «Lois Vitton» kjøpt på stranden i Spania? Sommertid er piratkopienes tid, og som en kalddusj før sommeren publiserte EUs design- og varemerkemyndighet (EUIPO) sin statusrapport om piratkopiering for 2019. Rapporten viser at omsetningen av piratkopier stadig øker og at kopier i år utgjør 6,8 % av alle varer som importeres til Europa. Problemet er sammensatt, men blant årsakene til at handel med piratkopier øker, er at markedsføring og salg på internett åpner for forretningsmodeller som gjør det enklere for kopistene å «slippe unna». I tillegg er det et faktum at det må en holdningsendring til blant oss forbrukere, og at alt for mange av oss fortsatt synes det er greit å kjøpe kopiprodukter.

Her følger noen enkle tips for å sikre seg mot piratkopiering:

 • Registrer dine rettigheter
  • Søk om registrering av varemerke, design eller patent. Et registreringsbevis er et effektiv middel for å dokumentere enerett til et produkt eller varemerke, og dermed blir det enklere å stanse kopister. Søk om registrering både i produksjonsland og i de land du tenker å selge produktet ditt.
 • Beskytt dine rettigheter
  • Pass på at du inngår gode avtaler med leverandører, distributører, agenter e.l. som sikrer og er tydelige på at du eier de immaterielle rettighetene.
  • Merk produkter med kjennetegn som skiller dem fra kopier, og markér (på riktig måte) dersom du har en rettighet med ™, ®, eller ©.
 • Overvåk rettighetene dine
  • Forsøk å ha kontroll på rettighetene ved å søke på populære markedsplasser og internett generelt, for å sjekke om det selges kopier.
  • Søk Tolletaten om bistand til å avdekke piratkopier: Hvordan beskytte merkevaren
 • Håndhev rettighetene dine
  • Dersom du oppdager at noen har kopiert dine produkter eller krenket dine immaterielle rettigheter på noe vis: Søk juridisk bistand, så du kan få hjelp til på påtale krenkelsen på den beste og mest effektive måten.

Bull & Co Advokatfirma arbeider daglig med virksomheter som ønsker å beskytte sine produkter mot piratkopiering.  Lurer du på hvordan din virksomhet kan sikre seg på best mulig måte, hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med Ingrid Ellingsen Gran, ieg@bull.no, dersom du har spørsmål eller ønsker et møte.

Du kan lese EUIPOs statusrapport her.

Skrevet av senioradvokat Ingrid Ellingsen Gran.

SE FLERE ARTIKLER