I vedtak av 5. februar 2015 stadfester Markedsrådet det opprinnelige vedtaket fra Forbrukerombudet om 1,2 millioner kroner i overtredelsesgebyr mot selskapet Uno Life AS.

Markedsrådet fastsetter også overtredelsesgebyr mot daglig leder og styreleder i selskapet på henholdsvis 200 000 kroner og 150 000 kroner. Vedtaket om overtredelsesgebyr ble fattet på grunnlag av at Markedsrådet fant at selskapet hadde brutt flere sentrale bestemmelser i markedsføringsloven gjeldende for selskaper som driver med fjernsalg, nærmere bestemt forbudet mot negativt salg, jf. § 11, forbudet mot telefonsalg tross reservasjon, jf. § 13 første ledd, jf. § 12 andre ledd og forpliktelsen om å opplyse om markedsføringshensikt, jf. § 16.

Vedtaket viser at det kan bli svært kostbart for både selskap og sentrale personer i ledelsen om man ikke respekterer de nærmere reglene for markedsføringshenvendelser og avtaleinngåelse ved fjernsalg. Det er derfor viktig for selskaper som driver med fjernsalg å etablere gode rutiner for hvordan markedsføringshenvendelser til forbrukere foretas. For å sikre at det inngås rettslig bindende avtaler, må det dessuten påses at man oppfyller strenge krav til selve avtaleinngåelsesprosessen.

For selskap som fortsatt ikke har innrettet seg etter den nye angrerettloven, minner vi i denne anledning dessuten om vår tidligere nyhetssak om ny lov om angrerett.

For orden skyld presiseres at Bull & Co ikke representerte noen av partene i saken.

SE FLERE ARTIKLER