Vi inviterer til en webinarserie på tre deler hvor vi går gjennom noen av de viktigste temaene ved salg av et selskap.

En salgsbeslutning kan ta noe tid å modne og i modningsprosessen er det flere strategiske, juridiske og finansielle spørsmål som bør avveies for å kunne ta en velfundert salgsbeslutning. Her avdekkes om det er behov for å ta noen grep før salget igangsettes, og hva man kan gjøre for å sikre og synliggjøre selskapets verdier. Når en salgsbeslutning er tatt, hjelper vi deg å tegne veikartet frem til en endelig avtale.

Webinaret passer for eiere, investorer og virksomhetsledere, og er også relevant for virksomheter som vurderer kapitalutvidelser mot nye deleiere/investorer.

MELD DEG PÅ HER!

17.11.2020 – kl. 09:00 Del I: Veien frem mot et virksomhetssalg – vi ser på fasen ett til to år før et selskap er modent for et salg, og drøfter strategiske, juridiske og finansielle spørsmål som kan ha stor betydning for utfallet.

01.12.2020 – kl. 09:00 Del II: Salgsprosessen starter – salgsbeslutningen er tatt. Hvilke vurderinger og veivalg kan oppstå på veien frem til et «term sheet»?

15.12.2020 – kl. 09:00 Del III: Due diligence, avtaleinngåelse og M&A forsikring – hvilken betydning har fremleggelse av informasjon og hvordan spiller dette inn på avtalegarantier og selgers ansvar? Vi ser også på muligheten for å tegne forsikring mot garantiansvaret.

Vi har med følgende gjester i studio:

  • Anders Strand fra Nordhaven Corporate Finance – del I og II
  • Sven Christian Apenes og Kjersti Setså Jensen fra Lockton – del III

 

Fra Bull vil du møte:

Erlend Balsvik

Partner
Mobil: 934 90 713
E-post: egb@bull.no

Saloume Djoudat

Partner
Mobil: 900 77 769
E-post: sd@bull.no

SE FLERE ARTIKLER