Fredag 15. mai 2020 kom forskriften som gir unntak for skattekravenes prioritet i rekonstruksjoner. Krav på eksempelvis forskuddsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift må ikke lenger betales først, men kan reduseres eller gjøres om til aksjekapital, på lik linje med krav fra andre kreditorer.

Forskriften gjelder bare under rekonstruksjon. Ved konkurs vil reglene være som tidligere. Forskriften innebærer at krav på for eksempel forskuddsskatt, restskatt, merverdiavgift, trygdeavgift/arbeidsgiveravgift vil delta i rekonstruksjonen på lik linje med andre kreditorers krav. Disse må altså ikke betales først, men vil kunne reduseres eller omgjøres til aksjekapital på samme vilkår som andre uprioriterte krav. Forskriften gir imidlertid unntak for skattetrekkskrav. Krav på skattetrekk er fremdeles prioritert også under rekonstruksjon.

Skattekreditor har stemmerett for sine krav, og en rekonstruksjon krever tilslutning fra minst 50 % av kreditorene i beløp. Hvilke retningslinjer som trekkes opp av Skatteetaten knyttet til stemmegivning i rekonstruksjoner gjenstår å se, men disse retningslinjene kan bli avgjørende for hvordan bedrifter med mye skattegjeld eventuelt kan benytte seg av de nye reglene for rekonstruksjon.

Problemstillingen kommer på spissen på grunn av utsettelsen av betaling av merverdiavgift, som innebærer at mange bedrifter i juni vil ha en betydelig mengde ubetalt merverdiavgift. Skattekreditor har nå igangsatt ordinær inndrivelse av fordringer etter å ha satt innsendelse av konkursbegjæringer på pause. Dersom regjeringen ikke kommer med ytterligere betalingsutsettelser, kan mange bedrifter forvente seg konkursbegjæringer fra Skatteetaten til høsten. I en slik situasjon kan en rekonstruksjon etter de nye reglene være et bedre alternativ.

Forenklede regler for rekonstruksjon av små bedrifter er ventet å komme innen kort tid.

Ta kontakt dersom du har ytterligere spørsmål eller ønsker en vurdering av om rekonstruksjon kan være aktuelt for din bedrift.

Anne Helsingeng

Klemet Ingvar Gaski

Kristoffer Aasebø

Thomas Berg Nordahl

SE FLERE ARTIKLER