Advokat Randi Birgitte Bull har gjennomført utdanning via Juristenes Utdanningssenter, det såkalte Meklingsakademiet, og er nå sertifisert mekler.  Utdanningen er tilpasset de nye kompetansekravene fra Advokatforeningen, som gir et solid teoretisk grunnlag og praktiske øvelser.  De sertifiserte meklerne er spesialtrente i konfliktløsning.

Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter. Mekling foregår ved at en nøytral tredjeperson hjelper parter som har en fastlåst konflikt for å finne en løsning de begge kan akseptere. De fleste konflikter kan mekles, med unntak av straffesaker.

Et stort antall saker som løses i retten burde vært løst utenrettslig, for eksempel gjennom mekling.  Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i advokatbransjen og alle fullservice advokatfirmaer bør ha en sertifisert mekler.

Meklerens rolle er å hjelpe til i forhandlingene mellom to, eller eventuelt flere, parter.  Mekleren skal opptre som en nøytral tredjeperson. I en mekling vil mekleren forsøke å hjelpe partene med å finne løsninger de kan akseptere.

For mer informasjon se www.mekling.no.

 

Advokat Randi Birgitte Bull
Tlf: 971 70 905
E-post: rbb@bull.no