Oslo tingrett avsa 30.09.2015 dom i den såkalte Potetgullsaken mellom Maarud AS og Orkla Confectionery & Snacks Norge (Kims). Tingretten kom til at Maaruds varemerkeregistrering fra 2009 må kjennes ugyldig, med den konsekvens at alle, inkludert Kims, nå kan omtale sine produkter som «potetgull» uten at det strider mot Maaruds varemerkerett.

Begrunnelsen for dommen var bl.a. at ordet potetgull på registreringstidspunktet ikke var egnet til å skille en virksomhets (Maaruds) potetchips fra andre virksomheters potetchips. Retten la til grunn at markedsundersøkelser viste at forbrukere oppfatter potetgull som navnet på denne type potetflak generelt og ikke forbinder dette med en spesiell produsent. Retten kom derfor til at potetgull manglet særpreg og var beskrivende på registreringstidspunktet.

Dommen tar ikke stilling til hvorvidt markedsføring av produkter under betegnelsen «potetgull» vil være i strid med markedsføringslovens bestemmelser.

Dommen er ikke rettskraftig, ankefrist løper.

Kontakt: Advokat Bente Holmvang / Advokatfullmektig Ingrid Ellingsen Gran

SE FLERE ARTIKLER