En rekke spørsmål kan oppstå ved innholdsproduksjon. Her er vår sjekkliste over noen juridiske temaer som du som podkastprodusent bør være klar over.

Podkast som format har hatt stor vekst de siste årene, og vi ser at større medieselskaper også satser med egne podkastdivisjoner eller ved oppkjøp av podkastproduksjonsselskaper. Spotify har for eksempel satset store beløp på podkast, og har blant annet kjøpt den Brooklynbaserte podkastprodusenten Gimlet Media for rundt 230 millioner dollar.

Økt satsning fører til potensiell høyere inntjening, mer sofistikerte avtaler med plattformene, samt et økende krav fra plattformene om eksklusive rettigheter til innholdet. Det er derfor viktig at podkastprodusentene har kontroll på eget innhold.

Økt popularitet gjør også podkast til en mer attraktiv annonseringsplattform, og for mange podkastprodusenter er annonseinntekter hovedinntektskilden. Her ser vi en stor utvikling. Det er i dag et helt spekter av måter å annonsere på, fra de tradisjonelle «reklamepausene» til de mer utradisjonelle «native» podkastene, hvor annonsøren selv tar over hele innholdsproduksjonen for én eller flere episoder.

1.  Sørg for eksklusivitet og eierskap til innholdet i podkasten

Eget selskap. Vi anbefaler podkastprodusenter å sette opp et eget podkastproduksjonsselskap som også står som eier av innholdet som produseres. Slik samles rettighetene på en hånd. Dette er viktig både når du skal inngå avtaler med plattformene, og for videre utnyttelse av rettighetene i andre formater.

Klarering. Du er selv ansvarlig for å sikre at innholdet du leverer til plattformen er klarert for den avtalte bruken. Klarering av innholdet skjer i praksis gjennom avtaler med de ulike aktørene i podkasten. Har du avtaler med bidragsyterne i podkasten (slik som forfattere og verter)? Hva med gjestene dine? Har de en unik historie som du vil sikre at de ikke forteller i andre medier? Kan du bruke bilder av en av gjestene dine til å promotere podkasten i sosiale medier? Har du husket å klarere musikken i podkasten? Her er en fin oversikt fra TONO: https://www.tono.no/slik-bruker-du-musikk-i-podkast/

2. Tenk nøye gjennom omfanget av rettighetene du lisensierer til plattformen

Betingelser. Du bør ta stilling til hvilke betingelser som skal gjelde i avtalen med plattformen. Har du for eksempel bestemt hvor langvarig en eksklusiv rett skal være, og hvilke rettigheter du gir fra deg?

Format. Skal plattformen kunne publisere innholdet bare i podkastformat eller skal den også kunne publiseres i andre format? Sikring av rettigheter er en viktig investering for fremtidige muligheter og adaptering av innholdet til andre medier. Vi har sett flere eksempler på suksessfulle podkastshows- og serier som blir TV-show, som for eksempel «Homecoming» og «Lore» i USA, og livepodkast-sendinger med betalt publikum.

Betaling. Eksklusive avtaler med plattformene bør gjøre at du som podkastprodusent får bedre betalt for innholdet. Vi har sett eksempler fra USA hvor podkastprodusenter forhandler seg til visse inntektsgarantier (referert til som «minimum guarantees» i filmverden).

3. Vær klar over begrensningene for hva du kan si i podkasten

Kan du ufiltrert si det du ønsker? Det har vært en del diskusjon i media om ytringsfrihet, ærekrenkelser og personvern i forbindelse med podkaster. Podkaster som «Tusvik&Tønne» har skapt overskrifter i forbindelse med uttalelser og diskusjoner om utroskap, og skapt blest i mediene etter det mange mener er kontroversielle uttalelser eller uthenging av navngitte personer. Selv om utgangspunktet er at ytringsfriheten gjelder, er det likevel en grense mot andres rett til personvern og beskyttelse mot ærekrenkelser. Akkurat hvor grensen går, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Er du forpliktet til å følge Vær Varsom-plakaten? Utgangspunktet er at det bare er redaktørstyrte medier, slik som trykt presse, radio og fjernsyn, som er omfattet av Vær Varsom-plakaten. Frie og uavhengige podkaster går derfor klar av plakaten. Etter hvert som bransjen endrer seg, og dersom podkaster i fremtiden blir redaktørstyrt i større grad, kan dette stille seg annerledes. Et eksempel på podkaster som er redeaktørstyrt i dag er Aftenpostens «Forklart» og «Aftenpodden».

Er du en del av redaktørstyrte medier, er det også viktig at du gjør deg kjent med den den nye medieansvarsloven som er vedtatt i Stortinget, men som fremdeles ikke har trådt i kraft.

Uavhengig = fritt frem? Selv om du er en uavhengig podkastprodusent, og ikke er underlagt Vær Varsom-plakaten, er du fortsatt underlagt norsk lov, og må forholde deg til reglene om ytringsfrihet, personvern og ærekrenkelser.

True Crime. Produserer du «true crime»-podkaster med historier fra virkeligheten, er det alltid en risiko for søksmål fra de personene som omtales i historien, men som du ikke har en medvirkeravtale med. For eksempel er produsenten bak den populære «S-Town»-serien i USA saksøkt av de etterlate til en av hovedkarakterene i serien, John B. McLemore, fordi de mener at produsenten har utnyttet hans historie. På dette området er det derfor grunn til å trå varsomt.

Errors & Omissions (E&O) forsikring. E&O forsikring er en ansvarsforsikring for typiske krav som kan fremmes mot blant annet produsenter. Som produsent bør du vurdere å tegne forsikring. I USA er tegning av slike forsikringer allerede utbredt på podkastområdet. Det vanligste er å tegne en årlig forsikring, men vær klar over at forsikringsselskapene er tilbakeholdne med å forsikre «true crime»-podkaster.

4. Vurder å registrere varemerket til podkasten

Merverdi i din podkast skapes gjennom dine investeringer i alt fra innholdsproduksjon til promotering – men har du sikret deg tilstrekkelig vern for investeringene? Varemerker spiller en helt sentral rolle i å etablere en solid markedsposisjon, både overfor lytterne og de ulike samarbeidspartnerne. Ved å registrere varemerke ditt er du sikret en enerett til å bruke dette for podkasten. Vi erfarer at det foreløpig er få podkastprodusenter som benytter seg av muligheten til å registrere sitt varemerke, og vil oppfordre flere til å vurdere dette.

5. Ta stilling til ansvaret for annonsørinnholdet

I utgangspunktet kan både annonsøren og alle som medvirker til annonsørinnholdet holdes ansvarlig etter markedsføringsloven. Det betyr at også du som podkastprodusent og formidler av markedsføringen kan holdes ansvarlig, og det er viktig at partene i avtalen seg imellom tydeliggjør hvem som bærer ansvaret. En løsning kan være å ta inn bestemmelser i avtalen om godkjennelsesrett for annonsørene før annonsørinnholdet formidles i podkasten og/ eller ulike klausuler om ansvarsbegrensning for podkastprodusenten.

6. Lag kontrollrutiner for annonsørinnholdet

Gode kontrollrutiner er avgjørende for å minimere risikoen for å bryte markedsføringslovgivningen. Disse rutinene bør utformes i nært samarbeid med annonsørene. Et fint utgangspunkt for utarbeidelse av interne rutiner er Forbrukertilsynets egne veiledere:

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer  

Vi har allerede sett tilfeller der spørsmålet om lovligheten av annonsørinnholdet er omdiskutert.  For eksempel ble det stilt spørsmål ved om Equinors «take over» av Aftenpostens podkast «Forklart» kunne være i strid med markedsføringslovens bestemmelser om direktemarkedsføring. Selv om vi mener at denne podkasten nok gikk klar av markedsføringsloven § 15, illustrerer saken en problemstilling som kan aktualisere seg ved de stadig nye måtene å annonsere på.

7. Sett deg inn i hvordan annonseinntekter avregnes

Det er viktig å ha riktige måleverktøy for avregning av annonseinntekter. Podtoppen måler for eksempel nedlastninger – og strømminger av podkaster i Norge via Kantar, i henhold til visse tekniske retningslinjer (Podkast Measurement Norway Technical Guide). Som podkastprodusent bør du være kjent med disse retningslinjene.

Listen vår er selvsagt ikke uttømmende, men kan kanskje bidra til å minne om at det gjelder å holde tunga rett i munnen. God podkastproduksjon!

Nora jobber som advokatfullmektig i Bull & Co Advokatfirma og er tilknyttet faggruppen for IT, personvern og immaterialrett. Hun hører for tiden på «Aftenpodden», «Friminutt», «Utestemmer» og «Invisibilia».

Lisa er partner i Bull & Co og jobber med immaterielle rettigheter og kontrakter. Hun bistår ulike aktører innen media og underholdningsbransjen, og har jobbet som advokat i New York. Hennes podkast favoritter er for tiden «NPR Fresh Air», «No Such Thing as a Fish», «Pod Save America», «Kunstavisen podkast» og «Usagt» på NRK.

 

 

SE FLERE ARTIKLER