Oppdragsgiver har i visse tilfeller plikt til å gjennomføre avklaringer med leverandører som har levert tilbud i konkurransen. Et eksempel på at slik avklaringsplikt kan oppstå, gir KOFAs ferske avgjørelse i sak 2018/257. Kontrakten var allerede tildelt Varig Interiør AS («Varig»), da en av de konkurrerende leverandørene varslet oppdragsgiver om at Varig ikke hadde salgsrettigheter til produktene det hadde tilbudt.

Oppdragsgiver avviste deretter Varig, med manglende salgsrettigheter som del av begrunnelsen. KOFA mente det var i strid med de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene å avvise selskapet uten å ha gjennomført avklaringer først. Klagenemnda påpekte at saken gjaldt konkrete opplysninger og påstander som det hadde vært «naturlig å be klager om å avklare eller tilbakevise».

Bull & Co – Konkurranse, anbud og leveranse

 

 

 

SE FLERE ARTIKLER