Medeierskap i selskapet kan være et viktig virkemiddel for å holde på dyktige ansatte, særlig i en vekst- eller oppstartsfase.

Vi gjennomgår de ulike alternativene for medeierskap, og belyser de ulike avtalemessige spørsmål ordningene reiser.  Vi ser også nærmere på de siste endringene i skatteregelverket, og hvilken betydning disse kan ha for valg av ordning.

MELD MEG PÅ!

Tid: Onsdag 4. mai 2022 kl 16.00 til 17.30
Sted: Bulls lokaler i Universitetsgata 9, 5. et, Oslo

Program

  • Velkommen
  • Problemet – hvordan trekke til seg kompetanse uten markedsledende lønnsnivå?
  • Oversikt over de ulike incentivordningene som benyttes i praksis
  • Avtalemessige spørsmål; opptjening, bindingstid mv. 
  • Skattemessige hovedregler
  • Ny særordning for selskaper i oppstarts- og vekstfasen
  • «Kruse Smith-modellen» – hva er siste tids utvikling? 

Foredragsholdere: Advokatene Erlend G. BalsvikEinar Heiberg  og Saloume Djoudat fra Bull 

Seminaret er særlig rettet mot gründere, investorer og rådgivere.

Deltakelse er gratis. Enkel servering.

Påmeldingsfrist 2. mai 2022. 

MELD MEG PÅ!

SE FLERE ARTIKLER