Kunnskapsdepartementet arbeider for tiden med en omfattende revisjon av åndsverkloven. Arbeidet er delt opp i fire deler. Første del ble gjennomført i fjor. Siste del forventes å være ferdigbehandlet i løpet av første kvartal 2015.

Den første delen var styrking av rettighetshavernes muligheter til å hindre krenkelser av opphavsrettigheter på Internett. Endringene ble innført som kapittel 7a i åndsverkloven, og trådte i kraft 1. juli 2013. Les tidligere nyhetssak her.

Den andre delen gjennomføres i disse dager og gjelder utvidelse av vernetiden fra 50 til 70 år for utøvende kunstneres prestasjoner og produsentenes innspillinger av disse. Les tidligere nyhetssak her.

Endringen gjelder implementering av EU-direktiv 2011/77/EU. Proposisjon 54 L (2013–2014) ble enstemmig vedtatt ved førstegangsbehandling i Stortinget 27. mai 2014.

Kulturdepartementet jobber nå videre med del tre, som omfatter en gjennomføring av EUs hitteverksdirektiv (2012/28/EU), samt revisjon av avtalelisensbestemmelsene. Høring for endringene er tiltenkt gjennomført nå i juni 2014.

Innføringen av hitteverksdirektivet innebærer at verk, der opphavsmannen enten ikke er kjent,  eller ikke kan finnes til tross for omfattende søk  («orphan works»), lovlig vil kunne bli digitalisert og publisert for pedagogiske og kulturelle formål.

Endringer i avtalelisensbestemmelsene gjelder implementering av EUs direktiv om: «Collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market » (2014/26/EU). Se ogsåtidligere nyhetssak.

I følge kulturdepartementet skal forslaget til del fire være klart mot slutten av 2014, eller i løpet av første kvartal 2015. Denne delen omfatter en forenkling av språket og en mer ryddig struktur i åndsverkloven. Også mindre materielle endringer vil bli foreslått gjennomført i denne delen.

 

Denne artikkelen er skrevet av:

Nicholas Foss Barbantonis
Advokatfullmektig
M +47 451 11 701 | T +47 23 01 01 72

SE FLERE ARTIKLER