Om Bull & Co

Bull & Co ble etablert i 1864. Våre kunder spenner fra børsnoterte internasjonale foretak til familiebedrifter, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner og privatpersoner. Vi har kontorlokaler ved Solli plass i Oslo.

Bull & Co har spisskompetanse innen de fleste rettsområder. Avhengig av den enkelte saks størrelse og karakter, setter vi sammen tverrfaglige team som gir deg adgang til å trekke på hele bredden av kompetanse og erfaring gjennom en ansvarlig partner.

Gjennom våre internasjonale nettverk har vi tilgang til lokal juridisk ekspertise over hele verden.

VERDIER

Fundamentet i vår måte å jobbe på er samarbeid, deling av kompetanse og teamwork.

Det er svært viktig for oss å kjenne våre klienter, deres forventninger og behov, på samme måte som det er viktig at de kjenner oss. Vår forretningsforståelse skal skape trygghet for våre klienter. Dette påvirker alt vi gjør i Bull & Co, og på den måten kan vi utøve vår sterke fagkompetanse til fulle.

For å sikre at våre klienter blir fornøyde, søker vi alltid å avstemme forventninger knyttet til gjennomføring av oppdraget. I tillegg er vi også opptatt av å dele kunnskap, slik at klienten kan få en økt forståelse for det juridiske aspektet.

Det er kanskje derfor våre klienter sier at deres tillit til Bull & Co er bygd på menneskene, vår forretningsforståelse, relevante kompetanse, og evne til å holde det vi lover.

STYRE OG LEDELSE

Bull & Co Advokatfirma AS drives som en moderne kompetansebedrift, med en flat struktur og fokus på prosjektledelse. Selskapet har et styre bestående av Tom G. Eilertsen (styrets leder), Saloume Djoudat, Kristian Foss, Anette Mellbye og Klemet Gaski.

Partnermøtet er selskapets generalforsamling.

MANGFOLD

Likestilling og mangfold står sentralt i Bull & Co’s verdigrunnlag. For Bull & Co er likestilling og mangfold en selvfølgelig del av en helhetlig firmastrategi og personalpolitikk.

Bull & Co tilstreber å rekruttere medarbeidere og utvikle en firmakultur preget av god balanse mellom kjønnene og en rimelig aldersfordeling. Bull & Co skal motvirke usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av religion eller livssyn, etnisk bakgrunn, kjønn, sivil status, alder, politisk oppfatning m.v. Bull & Co skal være et inkluderende og mangfoldig arbeidssted, hvor alle ansatte har de samme muligheter for personlig og faglig utvikling.

Bull & Co skal utvikle et firma og en kultur som er representativ i forhold til klienter, samarbeidspartnere, leverandører og samfunnet for øvrig.

Vi mener at forskjeller i de ansattes kompetanse og bakgrunn vil skape god dynamikk og bidra til nyskaping og ytterligere utvikling av våre advokater som strategiske, juridiske rådgivere i et tett samarbeid med våre kunder. Denne målsetting kan bare oppnås gjennom en gradvis prosess som krever kontinuerlig og langsiktig innsats.