Om Bull & Co

Bull & Co ble etablert i 1864. Våre advokater har spisskompetanse innen forretningsjus og private rettsforhold. Avhengig av den enkelte saks størrelse og karakter, setter vi sammen tverrfaglige team som gir deg adgang til å trekke på hele bredden av kompetanse og erfaring gjennom en ansvarlig partner.

Vi tilbyr også spesialtjenester som Lawyer as a Service, nødhjelp ved dataangrep og DPO as a Service (Personvernombud).

Gjennom våre internasjonale nettverk har vi tilgang til lokal juridisk ekspertise over hele verden.

VERDIER

Våre kjerneverdier er basisen for kulturen vår og styringsprinsipper vi lener oss til i alt vi gjør; de setter premissene for måten vi jobber på, styrer våre beslutninger og måten vi omgås andre mennesker. Våre fire kjerneverdier er:

  • engasjement
  • mot
  • respekt
  • raushet

Vi tar eierskap til oppgaver med entusiasme og strekker oss for å hente ut det beste i oss selv for å levere gode tjenester og kundeopplevelser, utvikle firmaet og hverandre. Vi er nysgjerrige og skaper de beste løsningene og resultatene når vi jobber sammen. Vi gleder oss over kunders, kollegers og firmaets suksess.

Rådgivningen vi gir skal være tydelig, ærlig og praktisk, slik at vi skaper verdier for kundene våre. Vi investerer tid i å forstå kundenes behov og utfordringer og spiller kundene og hverandre gode ved å proaktivt og sjenerøst dele av vår kunnskap. Ved å samarbeide tett, internt og eksternt, søker vi å løse oppdragene i kundens beste interesse.

Vi er åpne for endringer og tør å utfordre etablert praksis, prøve ut nye metoder, prinsipper og forretningsmodeller. Våre beslutninger baseres på langsiktig verdiskapning, og vi setter fellesskapet før oss selv. Selv om det kan være vanskelig, sier vi hva vi mener når det er i firmaets beste interesse.

Vi jobber for å ha et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Vi lytter og har respekt for ulike perspektiver og synspunkter og forsøker å forstå før vi handler. En av bærebjelkene i virksomheten er å levere kvalitet i alle ledd, og derfor tilstreber vi å gi hverandre ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.

Det skal være tid til det som betyr noe også utenfor jobben, for vi har tro på at det gjør oss til bedre rådgivere, advokater og mennesker.

STYRE OG LEDELSE

Firmaets styre består av Stian Sørensen Schilvold (styrets leder), Anne Helsingeng, Einar Heiberg, Kristin Haram Førde og Andreas Wahl. Chief Operating Officer (COO)  er Tine E. Wærsten.

Partnermøtet er selskapets generalforsamling.

LIKESTILLING OG MANGFOLD

Likestilling og mangfold står sentralt i Bull & Co’s verdigrunnlag. Vi tilstreber å rekruttere medarbeidere og utvikle en firmakultur preget av en god balanse mellom kjønnene og en rimelig aldersfordeling. Vi skal motvirke usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av religion eller livssyn, etnisk bakgrunn, kjønn, sivil status, alder, politisk oppfatning mv. Bull & Co skal være et inkluderende og mangfoldig arbeidssted, hvor alle ansatte har samme muligheter for personlig og faglig utvikling.

Null Bull§hit er en podkast om likestilling og det å ta steget fullt ut. Her utfordrer vi kjente og ukjente rollemodeller til å dele sine historier og perspektiver på bransjen. Du finner Null Bull§hit der du lytter til podkast. Les mer her