KOFA har nylig presisert oppdragsgivers plikt til å knytte tildelingsevalueringen til hva leverandørene faktisk tilbyr – ikke om tilbudet som sådan er godt utformet.

Da Universitetet i Oslo på vegne av flere universiteter anskaffet en kontrakt om avhending av brukt IT-utstyr, oppnådde valgte leverandør toppscore – 10 av 10 – på tildelingskriteriet «kvalitet». I begrunnelsen fremgikk det at Universitetet hadde vektlagt at valgte leverandørs beskrivelse av verdikjeden var «mer informativ og detaljert» enn de øvrige leverandørenes beskrivelser.

Tildelingen ble klaget inn til KOFA. Klagen var blant annet begrunnet i at Universitetets vektlegging av tilbudets detaljgrad var i strid med anskaffelsesreglene.

KOFA var enig med klager i at Universitetets evaluering var i strid med regelverket. Etter anskaffelsesforskriften § 18-1 fjerde ledd skal tildelingskriteriene «ha tilknytning til leveransen», altså relatere seg til de faktisk tilbudte varene, tjenestene eller arbeidene som tilbys. Dette innebærer at det ikke er rom for å premiere detaljerte beskrivelser som sådan.

Annerledes stiller det seg naturligvis dersom den detaljerte beskrivelsen inneholder konkrete forhold som øker leveransens verdi. I slike tilfeller må oppdragsgiver imidlertid være påpasselig med å knytte begrunnelsen sin til nettopp disse konkrete forholdene.

KOFA-2020-297

SE FLERE ARTIKLER