Europaparlamentet godkjente 04.02.2014 et nytt direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter.

Med lisenser som gjelder i mer enn ett land vil direktivet gjøre det lettere for europeiske online-musikktjenester å tilby streaming av musikk på tvers av landegrenser i EU. I tillegg skal kunstnernes rettigheter styrkes blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet stiller også strengere krav til rettighetshaverorganisasjonene når det gjelder rapportering og åpenhet om forvaltningen.

Parlamentets ordfører Marielle Gallo uttalte i forbindelse med vedtagelsen at direktivet sender et klart signal om at opphavsrett lett kan tilpasses internettet, og at opphavsrett spiller en sentral rolle for den digitale økonomi.

Direktivet kan få konsekvenser for norske rettighetshavere og føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge.

Les mer her.

SE FLERE ARTIKLER