Terskelverdiene etter anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften for offentlige anskaffelser endres med virkning fra og med
9. april 2018.

Følg denne linken for å se de nye terskelverdiene i norske kroner.