NO/EN

Johanne Hauglum Holter tilhører faggruppen for restrukturering, insolvens og konkurs. Hun bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor forretningsjuridiske fagområder, blant annet med styreansvarsaker og granskning. Johanne arbeider også med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo. I tillegg kan hun bistå med kontraktsrettslige og entrepriserettslige spørsmål.

Johanne har tilegnet seg erfaring med tvisteløsning og rådgivning, særlig innenfor styreansvarssaker og kontraktsrettslige spørsmål. Hun har erfaring med å gjennomføre større forhandlinger og meklinger, og har prosedyreerfaring fra både tingretten og lagmannsretten. Hun er opptatt av å legge frem kompliserte saker på en strukturert og lett forståelig måte – med fokus på sakens kjerne – for at du skal vinne frem med din sak.

Fra tidligere har Johanne bistått entreprenører, tekniske underentreprenører og byggherrer. Dette inkludert utarbeidelse av kontraktstrategier, kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og konfliktløsning – og med å avholde kurs.

Johanne har et sterkt engasjement for at konflikter skal løses på lavest mulig nivå – og for rettssikkerhet generelt.

Utdanning

 • 2019
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2019
  Master of Laws (LL.M.), Dispute Resolution, Bond University, Australia

Arbeidserfaring

 • 2023–
  Fast advokat, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2022–2023
  Advokat, Marstrand Advokatfirma
 • 2020–2022
  Advokatfullmektig, Marstrand Advokatfirma
 • 2019
  Oppgaveskriver, Arntzen de Besche Advokatfirma