NO/EN
KOFA-nytt juni 2021 – konkurransevridende konkurransegrunnlag
Hjem / Artikler / KOFA-nytt juni 2021 – konkurransevridende konkurransegrunnlag

KOFA-nytt juni 2021 – konkurransevridende konkurransegrunnlag

Favoriserer konkurransegrunnlaget reelt sett en bestemt leverandør? En ny avgjørelse fra KOFA illustrerer at det ikke nødvendigvis er forbudt.
Publisert: 12.08.21

I en åpen anbudskonkurranse om vintervedlikehold av veiene i Porsanger kommune, stilte kommunen krav om at størrelsen på strøsanden skulle være mellom 4 og 8 millimeter. Videre var start- og sluttdato for vedlikeholdet ikke datofestet, men derimot forutsatt å skulle skje fra første snøfall på høsten til siste snøfall på vårparten.

Klageren i saken mente at kravet til strøsandens størrelse og mangelen på sikkerhet rundt arbeidets start- og sluttid var konkurransevridende til fordel for valgte leverandør, og dermed ulovlig. Klageren påpekte at valgte leverandør hadde bedre tilgang enn konkurrentene til strøsand av etterspurt størrelse, og at større leverandører med flere ressurser lettere kunne håndtere det usikre oppstartstidspunktet for arbeidet.

Konkurransevridende konkurransegrunnlag kan være diskriminerende i slik grad at de kommer i strid med likebehandlingsprinsippet i anskaffelsesloven § 4. Slik diskriminering kan bestå i at tilsynelatende objektive krav og forutsetninger reelt sett favoriserer én eller flere bestemte leverandører. KOFA presiserer i den forbindelse at oppdragsgiver må være «bevisst konkurransesituasjonen på markedet».

Samtidig tillegger det i utgangspunktet oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn å beskrive sitt behov. Videre er det helt normalt at leverandørene i samme bransje har ulike konkurransefortrinn overfor hverandre. Anskaffelsesregelverket har ikke grunnleggende sett til formål å oppheve eller motvirke slike konkurransefortrinn, men derimot å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser.

KOFAs prøving av om Porsanger kommunes konkurransegrunnlag reelt sett var diskriminerende, var derfor avhengig av en vurdering av om konkurransegrunnlagets innhold var saklig begrunnet i kommunens behov. Det var tilfellet i denne saken. Kravet til strøsandens størrelse var saklig begrunnet ettersom slik singel ligger bedre på veien og gir mindre svevestøv. Også tidsangivelsen for vedlikeholdet fremsto som en saklig avgrensning fra kommunens ståsted.

Konklusjonen ble dermed at konkurransegrunnlaget ikke var ulovlig konkurransevridende.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.