Kulturdepartementet har oppnevnt advokat Morten Justad Johnsen til leder av godkjenningsnemda for organisert kampaktivitet som tillater knockout. Ledervervet gjelder i fire år, frem til og med 21. november 2020.