Våre advokater Klemet Gaski og Runar Hansen har bistått i en erstatningssak mot Bertel O. Steen, og våre klienter er frifunnet for et krav på nærmere 16 millioner kroner. Høyesterett har nylig avvist Bertel O. Steens anke.

Som en del av et større sakskompleks i forbindelse med at bilgigant Bertel O. Steen tapte snaue 40 millioner kroner da to firmaer som drev med ombygging av bilforhandlerens minibuss-chassiser gikk konkurs, ble våre klienter tidligere i år frifunnet for et krav på nesten 16 millioner i Borgarting lagmannsrett, etter å ha tapt samme sak i Sarpsborg tingrett i fjor sommer. Bertel O. Steen, som tapende part i anken, ble dømt til å betale våre klienters fulle saksomkostninger for alle tre instanser. Saken ble anket til Høyesterett, men så kom beskjeden fra Høyesteretts ankeutvalg om at anken ikke tillates fremmet.

I lagmannsrettens kjennelse ble det konkludert med at ledelsen i Bertel O. Steen Østfold var en «klar dominerende årsaks­faktor» til tapet. I tillegg ble det i ankesaken fremlagt dokumenter som ikke var tilgjengelige for tingretten og som var av avgjørende betydning for saken.

– Vi var svært fornøyde med dommen fra lagmannsretten. Vår påstand har hele tiden vært at våre klienter ikke er ansvarlige for noe tap, og da er det godt å se at Høyesterett er enig med oss, sier Klemet Gaski og Runar Hansen.

SE FLERE ARTIKLER