Thomas Berg Nordahl

Partner

Mobil: 472 89 363
E-post: tbn@bull.no

Hovedarbeidsområder

HR/arbeidsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, insolvens- og restrukturering.
Prosederer jevnlig for domstolene og benyttes av Oslo byfogdembete som bostyrer innen konkurs.

Thomas leder Bulls faggruppe for restrukturering, insolvens og konkurs.

Rangeringsbyrået The Legal 500 anbefaler Thomas innen Employment. Det noteres at han «focuses on the employment elements of insolvencies and restructurings».

   

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1997
Grunnfag idrett, Volda Lærerhøyskole 1988

Arbeidserfaring
Partner Bull & Co Advokatfirma AS, 2015–
Partner Rime Advokatfirma DA, 2009–2015
Partner Advoco Advokatfirma DA, 2006–2009
Egen praksis, 2005–2006
Advokat Steenstrup Stordrange DA, 2001–2005
Advokat PricewaterhouseCoopers DA, 2000–2001
Dommerfullmektig Oslo skifterett, 1999–2000
Juridisk konsulent Landbruksdepartementet, 1998–1999

Medlemskap
Den Norske Advokatforening

Språk
Norsk, engelsk