Thomas Berg Nordahl

Partner

Mobil: 472 89 363
E-post: tbn@bull.no

Hovedarbeidsområder

HR/Arbeidsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, insolvens- og restrukturering.
Prosederer jevnlig for domstolene, og benyttes av Oslo byfogdembete som bostyrer innen konkurs.

Utdannelse
Juridisk embetseksamen UIO 1997
Grunnfag idrett, Volda Lærerhøyskole 1988

Arbeidserfaring
Partner Bull & Co Advokatfirma AS, 2015 –
Partner Rime Advokatfirma DA, 2009 – 2015
Partner Advoco Advokatfirma DA, 2006-2009
Egen praksis, 2005-2006
Advokat Steenstrup Stordrange DA, 2001-2005
Advokat PricewaterhouseCoopers DA, 2000-2001
Dommerfullmektig Oslo skifterett, 1999-2000
Juridisk konsulent Landbruksdepartementet, 1998-1999

Medlemskap
Den Norske Advokatforening

Språk
Norsk, engelsk