Tara Årøe

Advokatfullmektig

Mobil: 993 94 688
E-post: taa@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

IT og personvern

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2021
Konsulent, Sopra Steria AS, 2019-2021
Studentengasjement avd. sikkerhetsstyring, Norges Bank, 2017-2018
Saksforberedende stilling, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, 2016-2017

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, 2018
Fransk, Université Paul Valéry Montpellier 3, 2013
Examen Artium, Sandefjord Videregående Skole, 2012

Medlemsskap
Advokatforeningen

Språk
Norsk, engelsk og fransk