Sunniva Lillebø Wahl

Senioradvokat

Mobil: 916 62 270
E-post: slw@bull.no

 

 

Kompetanse

Kontraktsrett, familie-, arv- og skifterett, selskapsrett, skatt.

Hovedarbeidsområder
Sunniva er en del av faggruppen for private rettsforhold og bistår særlig med arv,- skifte-, og familierettslige spørsmål. I den forbindelse bistår hun med alt fra generell rådgiving til opprettelse og tolkning av avtaleverk som ektepakter, testamenter, samboeravtaler m.m., samt bistand i forbindelse med skifter ved samlivsbrudd og arveoppgjør.

Sunniva har også bred kompetansebakgrunn innenfor generell forretningsjus, selskapsrett og bedriftsbeskatning. Hun bistår derfor i forbindelse med generasjonsskifter og andre spørsmål i grenseområdet mellom privatretten og selskapsretten.

Hun bistår også med rene selskapsrettslige problemstillinger og generell kontraktsrett.

Utdannelse
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2009; spesialisering bedriftsbeskatning og selskapsrett

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co, 2019–
Advokat, Advokatfirmaet PwC AS, 2013–2019
Advokat, Wikborg Rein & Co, 2009–2013
Trainee, Advokatfirmaet PwC AS, 2009
Saksbehandler, Jussformidlingen, 2007–2008

Publikasjoner
Skatt og avgift i delingsøkonomien, Revisjon og Regnskap, medforfatter (nr. 3 2017)
Unequal taxation in a digital world – a challenge for the Nordic Media Industry, medforfatter (2017)
Skatt og avgift i delingsøkonomien – rapport fra Delingsøkonomiutvalget overlevert Finansdepartementet 6. februar, Norges skatteblogg (2017)
Masteravhandling: Vilkår for etablering av fast driftssted i henhold til OECDs modellavtale artikkel 5.

Medlemskap
Advokatforeningen

Verv
Styremedlem i Tanum Barnehage SA, 2017–2018

Språk
Norsk
Engelsk