Sibel Kucukoglu Solberg

 

Advokatfullmektig

Mobil: 950 63 474
E-post: sks@bull.no

Hovedarbeidsområder
Sibel jobber primært med IT og immaterialrett.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2019
Masteroppgave: «De-branding som varemerkeinngrep»
Valgfag: Patent- og varemerkerett, cybersecurity regulation, praktisk arbeid (JURK)

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2022-
Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma AS, 2019-2022
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund, 2017–2019
Konsulent, Husleietvistutvalget, 2016–2017
Saksbehandler, juridisk veileder, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 2015-2016

Publikasjoner
Masteroppgave: «De-branding som varemerkeinngrep», 2019
Høring til endringer i utlendingsloven, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), 2016

Språk
Norsk, Engelsk, Tysk