Sara Lamøy Engberg

Advokatfullmektig

Mobil: 483 00 818
E-post: sle@bull.no

Hovedarbeidsområder

Corporate, skatt, restrukturering og insolvens.

Utdannelse

Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2020
Bond University, valgemner, 2019

Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Bull & Co, 2021-
Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma, 2020
Juridisk sommerhjelp, NTE Nett AS, 2019
Trainee, Bjerkan Stav Advokatfirma, 2018

Språk

Norsk, morsmål
Engelsk