Saloume Djoudat

Partner

Mobil: 900 77 769
E-post: sd@bull.no

Bull_web_icon_linkedin

 

Hovedarbeidsområder

Saloume arbeider primært med M&A, kontraktsrett, risikohåndtering, forhandlinger og tvisteløsninger.

Saloume har som internadvokat hos Uno-X Energi AS hatt ansvaret for kvalitetssikring og utarbeidelse av alle kontrakter og offentlige anbud. Kontraktsarbeidet omfattet samtlige kontrakter i forbindelse med drift av selskapet, alt fra offentlige innkjøp, salg, drift av anlegg og avtaler med transportører, forsikring etc. I tillegg har hun bistått andre selskaper i Uno-X gruppen i regulatoriske- og kontraktsrettslige spørsmål.

Saloume har gjennom sitt arbeid innenfor oljebransjen fått betydelig bransjeerfaring og har opparbeidet spisskompetanse på denne bransjen, både når det gjelder denne bransjens typiske kontrakter, kombinert med bred innsikt i strategiske og operative prosesser. Med sin arbeidserfaring har Saloume et særlig fokus på og også evne til å angripe problemstillinger på en kompetent måte med rask respons, og konkrete og anvendelige råd.

Arbeidet innen corporate omfatter løpende selskapsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål, særlig knyttet til operative problemstillinger. Hun har fra sin tid som internadvokat erfaring som medlem av ledergruppen, med den innsikt det gir i tekniske og kommersielle spørsmål. En del av arbeidet var å minimere risiko ved å utarbeide maler tilpasset bedriftens behov med sikte på å unngå høy operativ risiko, og betydelige kostnader i forbindelse med tvister og svekket posisjon i markedet.

Saloume bistår virksomheter med kontraktsforvaltning, herunder systematisering og løpende oppfølgning av kontraktsporteføljer for optimal utnyttelse, kostnadskontroll og prioritering av behov.

Saloume arbeider også med transportrettslige problemstillinger og bistår både ved kontraktsutforming, spørsmål om forsikringsdekning, regresskrav mot transportører og ansvarsspørsmål.

I sitt arbeid i Bull & Co deltar Saloume regelmessig i kontraktsforhandlinger, og hun har vært prosjektleder for ulike kommersielle prosjekter i sin tid som internadvokat. Saloume har ledet forhandlinger og vært rådgiver i prosjekter både i Norge og for internasjonale konsern.

I tillegg til rådgivning bistår Saloume klienter i tvisteløsning og rettsprosesser.

Rangeringbyrået The Legal 500 anbefaler Saloume innen Commercial, corporate and M&A.

   

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2006
Law School, University of North Dakota, USA, 2004

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2013 –
Senioradvokat, Bull & Co, 2012-2013
Juridisk rådgiver, Uno-X Energi AS, 2010-2012
Advokatfullmektig, senere advokat, Bull & Co, 2006- 2010
Tilknyttet familievirksomhet, 2001-2006
Egen virksomhet, 1999-2001

Verv
Styremedlem Bull & Co Advokatfirma AS
Styremedlem Atea ASA
Styremedlem AF Gruppen ASA

Publikasjoner/foredrag
Forfatter, Endringer i arveavgiftsloven, Bygg og Bolig, 2008
Foredrag, Likebehandling på arbeidsplassen, 2008

Språk
Norsk
Engelsk
Farsi (persisk)