Ole B. Gundem

Assosiert partner

Mobil: 977 50 015
E-post: og@bull.no

Hovedarbeidsområder

Rådgivning og prosedyre knyttet til forretningsjuridiske og private spørsmål med hovedvekt på fast eiendom, eiendomsutvikling, tvister i tilknytning til kjøp, salg og leieforhold, kontrakt og erstatningsrett samt finansiering, pant og sikkerhetsrett.

 

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1982

 

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 1995-
Advokat i DnB Bank ASA, juridisk avdeling,1989-94
Advokatfullmektig, Bull & Co, 1986-89
Dommerfullmektig, Hadeland og Land tingrett, 1984-86
Konsulent, Justisdepartementet, 1983-84

 

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk