Nora Dahle Kittelsen

Fast advokat – I dommerfullmektig-permisjon

Mobil: 481 19 939
E-post: nd@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Immaterialrett. Markedsføringsrett. E-handel.

Nora arbeider til daglig med store og små problemstillinger innen medie- og underholdningsrett, patent- og varemerkerett, generell og spesiell markedsføringsrett og e-handelsrett.
Nora har erfaring med å bistå klienter i de ulike leddene av produksjonsprosessen, fra idéutvikling til distribusjon. Hun har også erfaring med klarering av markedsføringskampanjer, utforming av brukervilkår, arbeid opp mot forbrukermyndighetene og klarering av nettløsninger for digitalt innhold.

Arbeidserfaring
Fast advokat, Bull & Co Advokatfirma, 2021
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma, 2020-2021
Innleid Legal Counsel IPR, Sony Music Entertainment (Norway) AS, 2020-2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ræder, 2018–2019
Stipendiat Advokatfirmaet Ræder, 2018
Trainee, Advokatfirmaet Ræder, 2017
Trainee, Advokatfirmaet Grette, 2016

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018
Juridiske valgemner, University of New South Wales, 2017

Medlemskap
Norsk forening for opphavsrett
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Advokatforeningen

Publikasjoner/foredrag/artikler
Masteroppgave: «Elektronisk handel mellom næringsdrivende og forbrukere: prekontraktuell informasjonsplikt – hva, hvordan og hvorfor?»

Språk
Norsk
Engelsk