Nils Henrik Varmann Jørgensen

Partner

Mobil: 934 80 256
E-post: nhj@bull.no

Hovedarbeidsområder

Nils Henriks fokuserer hovedsakelig på fast eiendom, kontraktsrett, forsikringsrett, erstatningsrett og prosess.

Nils Henrik har lang erfaring med å bistå forsikringsselskaper innenfor de fleste områder og da spesielt med ansvarsforsikringssaker.

I tillegg bistår Nils Henrik klienter innenfor kontraktsrett, og da hovedsakelig innenfor fast eiendom. Han har betydelig erfaring innenfor fast eiendom og entreprise, og bistår i tillegg til kontraktsrett eiendomsselskaper og andre virksomheter med spørsmål knyttet til alt fra kjøp til oppføring av bygg, leverandører samt husleie med videre.

Nils Henrik er leder for faggruppen for eiendom og entreprise.

Rangeringsbyrået The Legal 500 (2020-utgaven) anbefaler Nils Henrik i kategorien Forsikring og befester hans status som et «key name for insurer clients and regularly handles real estate and contract-related matters.»

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2000

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2010
Partner, Advokatfirmaet Vodal Zimmermann & Co, 2005-2010
Advokat, Bull & Co, 2004-2005
Advokat, If Skadeforsikring, juridisk avdeling, 2000-2004

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk