Nils Henrik Varmann Jørgensen

Partner

Mobil: 934 80 256
E-post: nhj@bull.no

Hovedarbeidsområder

Nils Henriks fokuserer hovedsakelig på fast eiendom, kontraktsrett, forsikringsrett, erstatningsrett og prosess.

Nils Henrik har lang erfaring med å bistå forsikringsselskaper innenfor de fleste områder og da spesielt med ansvarsforsikringssaker.

I tillegg bistår Nils Henrik klienter innenfor kontraktsrett, og da hovedsakelig innenfor fast eiendom. Han har betydelig erfaring innenfor fast eiendom og entreprise, og bistår i tillegg til kontraktsrett eiendomsselskaper og andre virksomheter med spørsmål knyttet til alt fra kjøp til oppføring av bygg, leverandører samt husleie med videre.

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2000

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2010
Partner, Advokatfirmaet Vodal Zimmermann & Co, 2005-2010
Advokat, Bull & Co, 2004-2005
Advokat, If Skadeforsikring, juridisk avdeling, 2000-2004

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk