Morten Fjermeros

Partner

Mobil: 913 68 885
E-post: mf@bull.no

Hovedarbeidsområder

Morten Fjermeros har omfattende erfaring innen fagområdene skatterett, herunder kraftverksbeskatning og eiendomsskatt, avgiftsrett og selskapsrett.

Morten bistår jevnlig i tvistesaker innen ovennevnte fagområder, herunder i skatteklager, og har prosedert et stort antall saker for domstolene, herunder 7 saker for Høyesterett. Fra de senere år nevnes HR-2017-1258-A (Statnett) og HR-2014-969-A (Polaris Media).

Morten jobber også med planlegging og gjennomføring av transaksjoner, reorganiseringer (endring av eierform, fisjon, fusjon m.v.), insentivmodeller og generasjonsskifter. I denne forbindelse bistår han blant annet med utarbeidelse av ulike avtaler så som aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler mv.

Han har bistått ulike kjeder innen faghandel og tjenesteytende næringer med organisering, restrukturering og utarbeidet franchiseavtaler m.v.

Utdannelse
Can.jur., Universitetet i Oslo, 1984

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma, 2021-
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA, 2013-2020
Partner, Thommessen Advokatfirma AS (i en periode leder av skatteavdelingen), 1994-2012
Ansatt advokat, Thommessen Advokatfirma AS, 1988-1993
Dommerfullmektig Horten, 1986-1987
Førstekonsulent i skatteavdelingen Finansdepartementet, 1985-1986

Verv (tidligere og nåværende)
Einar Jarmund & Co AS, 2019-
Styreleder Honeywell AS, 2000-2019
Fagforum skatt i Energi Norge, 1996-2012
Advokatforeningen lovutvalg avgiftsrett

Medlemskap
International Fiscal Assosiation

Publikasjoner/artikler
«Fradragsrett for tap på krav», Revisjon og Regnskap 1/2010 (medforfatter)
«Inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader», Revisjon og Regnskap 4/2012 (medforfatter)
«Bevisvurdering og omgåelsesnorm», Revisjon og Regnskap 6/2014
«Verdsettelse etter eiendomsskatteloven», Revisjon og Regnskap 7/2017 (medforfatter)
«Verk og bruk-regelen opphevet», Revisjon og Regnskap 2/2018
«Planlegging ved generasjonsskifte», Revisjon og Regnskap 2/2021

Foredrag
Flere foredrag blant annet; om kraftverksbeskatning i regi av Energi Norge, eiendomsskatt i regi av Norsk Industri

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk