Mari Campbell Strømme

Fast advokat – i permisjon

Mobil: 480 71 525
E-post: mcs@bull.no

 

 

Hovedsarbeidsområder

Immaterialrett, markedsføringsrett, personvern og arverett.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo og Bergen, 2014

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co Advokatfirma, 2017 –
Advokatfullmektig, Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma, 2015 – 2017
Trainee, Bull & Co Advokatfirma, 2012 og 2014
Trainee, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, 2013
Konsulent, Oslo statsadvokatembeter, 2013 – 2014
Praktikant, Oslo statsadvokatembeter, 2013

Medlemskap
Advokatforeningen

Språk
Norsk
Engelsk