Magnus Kristoffer Hagem

Fast advokat

Mobil: 924 23 002
E-post: mkh@bull.no

 

 

Hovedarbeidsområder

Familie-, arv og skifterett, fast eiendom og immaterialrett.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2018
Masters of Laws (LL.M) in Science, Technology and Intellectual Property, University of California, Hastings College of Law, 2018

Erfaring
Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2021-
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2019-2020
Saksbehandler, Jussformidlingen, 2016-2017
Advokatfullmektig, Help Forsikring AS, 2018

Språk
Norsk (morsmål)
Engelsk